Tomas Tobé: EU måste sluta importera rysk gas

Signerat | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Inkomsterna från Rysslands energiexport finansierar till stor del Putins krig. Denna inkomstkälla måste strypas, skriver Tomas Tobé.
Foto: Michael Probst/AP

Direkt från Europaparlamentet

EU bör använda den europeiska fredsfaciliteten och alla andra tänkbara medel för att bidra med fler vapen till Ukraina, skriver Tomas Tobé.

I förra veckan begärde Europaparlamentet ett omedelbart och totalt embargo mot import av rysk gas. Sanktionerna mot Ryssland måste utökas och det här är något som skulle slå ytterst hårt mot den ryska ekonomin. Medlemsländerna borde ta till sig av Europaparlamentets kraftfulla besked och omgående omsätta embargot i praktiken.

Europa står mitt i en av de allra största prövningarna sedan andra världskriget. Rysslands invasion av Ukraina har skapat en ofattbar humanitär katastrof. Flera miljoner människor är på flykt, inom landet och till EU. Ukrainska städer och dess befolkning har blivit massakrerade; det rapporteras om brutala krigsbrott. Samtidigt har det ukrainska folket visat otroligt mod och styrka i sin kamp för frihet och självbestämmande.

Närmast allt arbete i Europaparlamentet präglas nu av hur EU kan stötta Ukraina. En viktig del är att fortsätta isolera, försvaga och pressa Ryssland genom rejäla sanktioner. EU har redan fattat beslut om många tuffa sanktionspaket, men fler steg måste tas. Något som också efterfrågas av Ukraina.

Inkomsterna från Rysslands energiexport finansierar till stor del Putins krig. Denna inkomstkälla måste strypas. Därför var det både välkommet och viktigt att Europaparlamentet begärde just detta när vi ställde krav på ett omedelbart och fullständigt embargo mot import av rysk olja, kol, kärnbränsle och gas.

Samtidigt har Europaparlamentet ingen formell makt eller något mandat att fatta beslut om sanktioner, utan det är en fråga för medlemsländerna. Förhoppningen är nu att de väljer att lyssna på Europaparlamentet. Tyvärr ser det ut som att vissa länder håller emot, både vad gäller olja och gas.

Det är utan tvekan så att ett embargo mot energiimport från Ryssland även kommer slå mot EU och vår ekonomi. Särskilt mot länder som har en betydligt större andel gas i sin energimix än till exempel Sverige. Jag menar dock att vi inte har något val. Vår solidaritet med Ukraina måste omsättas i praktisk handling. Tuffast möjliga sanktioner mot Ryssland är nödvändiga efter deras olagliga invasion och fruktansvärda krigshandlingar.

Naturligtvis är inte sanktioner det enda som krävs i denna svåra tid. Det behövs insatser på en rad områden:

● Det humanitära stödet måste öka och säkra humanitära korridorer upprättas så att civila kan evakueras och livsviktig hjälp – som mat, medicin och bränsle – kan nå fram till det ukrainska folket.

● EU och medlemsländerna måste genomföra fler vapenleveranser och stötta Ukrainas förmåga att försvara sig själva. EU bör använda den europeiska fredsfaciliteten och alla andra tänkbara medel för att bidra med fler vapen till Ukraina.

● EU behöver också redan nu förbereda en strategi för att snabbt kunna stötta den långsiktiga återuppbyggnaden av ett demokratiskt Ukraina, en så kallad Marshallplan.

Det är krig i Europa och Ukrainas sak är vår. Fortsatt ovillkorlig solidaritet från EU:s sida är ett måste.

Tomas Tobé (M)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.