Politiken måste samlas för att möta industrins elbehov

Debatt
PUBLICERAD:
Svensk politik måste samlas för att undanröja de hinder som finns för ny elproduktion. Det anser alla 21 industribolag som deltagit i en enkät från Svensk Vindenergi, skriver Daniel Badman.
Foto: Niklas Palmklint
Hindren för elektrifieringen är dessvärre många. Tillståndsprocesserna är långa samtidigt som ny fakta visar att hela 8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot, skriver Daniel Badman.

I en ny enkätstudie svarar svenska industrier enhälligt att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för utbyggd elproduktion. Uppmaningen behöver hörsammas av politiker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

Industrins gröna omställning är en historisk möjlighet att utveckla samhället och välfärden. Om satsningar på bland annat tillverkning av grön vätgas, fossilfritt stål och batterier lyckas fullt ut, minskar de klimatutsläppen stort samtidigt som de ger lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter.

Men för att klara omställningen krävs det mycket el på kort tid. Sveriges elbehov väntas vara dubbelt så stort redan inom 20 år. Och hindren för elektrifieringen är dessvärre många. Tillståndsprocesserna är långa samtidigt som ny fakta visar att hela 8 av 10 vindkraftverk får nej av det kommunala vetot. Det här äventyrar industrins tillväxt och klimatomställning.

Svensk politik måste samlas för att undanröja de hinder som finns för ny elproduktion. Det anser alla 21 industribolag som deltagit i en enkät från Svensk Vindenergi. Bland de svarande bolagen återfinns bland annat Billerud Korsnäs, Holmen, Hitachi, Rottneros, Northvolt, Preem och Volvo. Tio av företagen anger att deras behov av el redan har börjat öka, medan sex av företagen uppger att behovet ökar inom fem år eller mindre. En klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till industriell konkurrenskraft, arbetstillfällen och regional utveckling.

Uppmaningen om en politisk samling kring elförsörjningen måste nu hörsammas. Målet bör vara att halvera ledtiderna för utbyggnaden av både elproduktion och elnät. Lösningarna finns där och det finns utrymme för flera kraftslag att vara med och möta det snabbt växande elbehovet. Låt oss nu agera snabbt för att säkra ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige.

Daniel Badman

Vd, Svensk Vindenergi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.