Hoppa till huvudinnehållet

NWT testar: Det här är smartaste resesättet i stan

Publicerad:
NWT:s Amos Friedman, Marie Blomgren, Nea Liljegren, Anette Persson och Annika Salling har testat fem resesätt på två olika sträckor i Karlstad.
NWT:s Amos Friedman, Marie Blomgren, Nea Liljegren, Anette Persson och Annika Salling har testat fem resesätt på två olika sträckor i Karlstad. Foto: Lisa Olaison

Cykel, buss, bil, elsparkcykel eller gång. Vad är bäst för miljön, hälsan och plånboken?

NWT har testat på två sträckor i Karlstad.

Både bränslepriserna och koldioxidhalten i atmosfären rusar. Många av oss skulle må bättre av mer vardagsmotion.

Även om Värmland är ett stort län bor många av oss i städer och tätorter där avstånden är ganska korta och det finns flera alternativ.

Så vilket färdsätt är egentligen bäst om man väger samman tid, ekonomi, miljö och hälsa?

Kostnadskrisen: Busskort i Karlstad har ökat mer än bensinen

NWT testade två sträckor i Karlstad och hittade en klar vinnare: cykeln. Den är bra för miljön, billig och gör att man rör på sig. Den är snabb jämfört med andra färdsätt, särskilt på korta sträckor.

Näst bäst är det att gå – men det tar förstås längre tid.

Riskerar andras hälsa

Buss och elsparkcykel är bättre än bil, som klarade vårt test klart sämst. Förutom att den är dyr och det sämsta alternativet för miljön är den inte ens alltid snabbast. Dessutom är den en hälsorisk – inte bara för den som kör.

Luftföroreningar kan på lång sikt öka risken för cancer och demens, ge lägre födelsevikt hos barn och påverka deras kognitiva utveckling.

Men att röra på sig förebygger allt från demens, cancer, diabetes, fallolyckor hos äldre till psykisk ohälsa, enligt Folkhälsomyndigheten. Risken att dö i förtid, oavsett orsak, minskar om man rör på sig.

Växthusgasutsläppen från transporter stod drygt 55 procent av alla utsläppen i Karlstads kommun år 2019, enligt SMHI. Att göra det lättare att välja bort bilen skulle få stor effekt på kommunens utsläpp.

Testet gjordes inte under rusningstid, då resor med bil och buss kan ta längre tid.

Resa 1: Stora torget-Karlstads universitet

Avstånd: 6,3-7 kilometer beroende på resväg.

Bil

Nea Liljegren sätter sig i bilen. ”Förvånansvärt lite tid man sparar på att ta bilen jämfört med de andra färdmedlen”, är hennes kommentar.
Nea Liljegren sätter sig i bilen. ”Förvånansvärt lite tid man sparar på att ta bilen jämfört med de andra färdmedlen”, är hennes kommentar. Foto: Lisa Olaison

Tid: 3 poäng (16 minuter 8 sekunder)

Kostnad: 1 poäng. Milkostnad cirka 35 kronor för bränsle och slitage för en begagnad bil som rullat några år. Till det kommer försäkring, skatt, service, inköp av bilen, värdeminskning, kostnad för parkering och eventuella lånekostnader. Drivmedelspriser påverkar också kostnaden.

Hälsa: 1 poäng. Tiden i bil betyder mindre fysisk aktivitet och gör det svårare att bryta hälsofarligt stillasittande. Den försämrar luftkvaliteten, främst om den är fossildriven. Dålig luftkvalitet ökar risk för till exempel hjärt-kärlsjukdom och luftvägssjukdom.

Miljö: 1 poäng. En bensindriven bil släpper ut ungefär 230 gram koldioxidekvivalenter per kilometer, 200 gram om den är dieseldriven och för en hybrid är siffran 70 gram. Men det skiljer en del beroende på hur snål eller törstig bilen är.

Att åka bil innebär att man måste lägga tid på att hitta och betala för parkering. Nea Liljegren är framme vid universitetet.
Att åka bil innebär att man måste lägga tid på att hitta och betala för parkering. Nea Liljegren är framme vid universitetet. Foto: Lisa Olaison

Upplevelse: 2 poäng. Förvånansvärt lite tid man sparar på att ta bilen jämfört med de andra färdmedlen. Bekvämt, men också jobbigt ansvar att krångla med att hitta parkeringsplats och betala parkeringsbiljett.

Buss

Bussen är ett bra alternativ för miljön och resan blir en avslappnande stund. Anette Persson kliver på bussen.
Bussen är ett bra alternativ för miljön och resan blir en avslappnande stund. Anette Persson kliver på bussen. Foto: Lisa Olaison

Tid: 3 poäng (13 minuter 28 sekunder)

Kostnad: 2 poäng. 28 kronor (enkelbiljett).

Hälsa: 2 poäng. Att gå till busshållplatsen ger motion och bussen orsakar mindre av de utsläpp som försämrar luftkvaliteten och bidrar till sämre hälsa än bilen.

Miljö: 3 poäng. En buss som går på biogas släpper ut runt 15 gram koldioxidekvivalenter per passagerare och kilometer om det är 15 passagerare i bussen. Ju fler passagerare, desto lägre utsläpp per person.

Upplevelse: 3 poäng. Det var smidigt och bekvämt, gott om plats eftersom det var strax efter rusningstid. Problemet med buss generellt är att man måste passa en tid. Det tar mentalt mer tid än vad som i praktiken går åt. Å andra sidan blir det en stund att slappna av under själva färden.

Cykel

Annika Salling kan snart parkera cykeln, som är NWT:s testvinnare. Till och med uppförsbackarna är bra - åtminstone för hälsan!
Annika Salling kan snart parkera cykeln, som är NWT:s testvinnare. Till och med uppförsbackarna är bra - åtminstone för hälsan! Foto: Lisa Olaison

Tid: 2 (24 minuter 19 sekunder)

Kostnad: 3. Kostnaden är marginell, men beror lite på hur dyr cykel man har.

Hälsa: 3. Cykeln ger bra fysisk aktivitet, låga utsläpp och är ett smittsäkert sätt att resa. Bra för hjärt-kärlhälsan när pulsen stiger i uppförsbacken.

Miljö: 3. Resan ger väldigt låga utsläpp på högst 10 gram koldioxidekvivalenter per kilometer.

Upplevelse: 3. Tar inte så lång tid som man kanske tror. En bekväm resa, även om backen i slutet är jobbig.

Elsparkcykel

Med elsparkcykel kommer man fram i fräscht skick och ganska snabbt. Amos Friedman tar sig fram lätt och bekvämt.
Med elsparkcykel kommer man fram i fräscht skick och ganska snabbt. Amos Friedman tar sig fram lätt och bekvämt. Foto: Lisa Olaison

Tid: 3 (19 minuter 10 sekunder)

Kostnad: 1. Cirka 42 kronor

Hälsa: 2. Elcykeln ger ingen fysisk aktivitet – förutom om man behöver leta efter en. Den bidrar inte till luftföroreningar.

Miljö: 2. 10-20 gram koldioxidekvivalenter per kilometer. Men räknar man in tillverkningen blir utsläppen cirka 200 gram per kilometer, eftersom livslängden är kort. Gör elsparkcykeln att du väljer bort bilen är det ett ganska bra alternativ.

Upplevelse: 3. Att åka elsparkcykel till båda destinationerna var oerhört smidigt. Ingen tidtabell att anpassa sig till utan det är bara att låsa upp den och dra iväg. Dessutom kommer man fram i fräscht skick och redo för det man ska göra.

Gång

Det tar sin tid, men väger man in hälsa, miljö och ekonomi är det bra att gå. Korta sträckor går också ganska fort, konstaterar Marie Blomgren.
Det tar sin tid, men väger man in hälsa, miljö och ekonomi är det bra att gå. Korta sträckor går också ganska fort, konstaterar Marie Blomgren. Foto: Lisa Olaison

Tid: 1 (52 minuter, 43 sekunder)

Kostnad: 3. 0 kronor.

Hälsa: 3. Precis som cykeln ger promenaden fysisk aktivitet, låga utsläpp och är ett smittsäkert sätt att resa. Tänk på att hälsoeffekten blir bättre ju snabbare du går, eftersom det ger högre puls.

Miljö: 3. Att gå innebär i princip inga utsläpp av växthusgaser alls, även om det kanske sliter lite på skorna.

Upplevelse: 3. Det tar tid att gå, men det blir så mycket mer än en transport från punkt A till punkt B. Klarälven, stenbron, Kroppkärrssjön – allt upplever jag på vägen. När jag kommer fram är jag varm, lite svettig – och glad.

Resa 2: Stora torget-Centralsjukhusets huvudentré

NWT:s Amos Friedman, Marie Blomgren, Nea Liljegren, Anette Persson och Annika Salling är startklara för resetestet.
NWT:s Amos Friedman, Marie Blomgren, Nea Liljegren, Anette Persson och Annika Salling är startklara för resetestet. Foto: Lisa Olaison

Avstånd: 1,7-3,2 kilometer, beroende på resväg

Bil

Tid: 2 (10 minuter 28 sekunder)

Kostnad: 1. Det blir relativt dyrt med bil en kort sträcka och kostnad för parkering tillkommer. I övrigt se Stora torget-universitetet.

Hälsa: 1. Se Stora torget- universitetet.

Miljö: 1. Förutom höga utsläpp (se Stora torget-universitetet) så bidrar bilen till trängsel och luftföroreningar. Även elbilar river upp partiklar från vägbanan.

Upplevelse: 2. Se Stora torget-Karlstads universitet.

Buss

Tid: 2 (7 minuter 54 sekunder)

Kostnad: 1. 28 kronor (enkelbiljett). Relativt hög kostnad med tanke på att det är en kort sträcka.

Hälsa: 2. Se Stora torget-Karlstads universitet.

Miljö: 3. Se Stora torget-Karlstads universitet. Om det går en buss och den inte är full ökar inte utsläppen alls om fler passagerare kliver på. Kollektivtrafik ger fler ett alternativ till bil och är viktig för människor som inte har bil.

Upplevelse: 1. För en ganska kort resa känns det mindre värt att vänta på bussen – i alla fall för den som är i form att gå eller cykla och lite beroende på vädret.

Cykel

Tid: 3 (7 minuter 3 sekunder)

Kostnad: 3. Se Stora torget-universitetet.

Hälsa: 3. Se Stora torget-universitetet.

Miljö: 3. Kommentar: Se Stora torget-Karlstads universitet.

Upplevelse: 3. Snabbt och framför allt smidigt sätt att ta sig till sjukhuset från torget.

Elsparkcykel

Tid: 3 (6 minuter 20 sekunder)

Kostnad: 2. Cirka 16,50 kronor

Hälsa: 2. Se Stora torget-universitetet.

Miljö: 2. Förutom kort livslängd (se Stora torget-universitetet) samlas elsparkcyklarna in av lastbilar. Men om de vårdades bättre, reparerades mer och hade fasta laddstationer skulle utsläppen sjunka rejält.

Upplevelse: 3. Se Stora torget-Karlstads universitet

Gång

Tid: 2 (15 minuter 44 sekunder)

Kostnad: 3. 0 kronor

Hälsa: 3. Se Stora torget-universitetet.

Miljö: 3. Kommentar: Se Stora torget-Karlstads universitet.

Upplevelse: 2. Det är fint längs Klarälven, men det kändes som om promenaden knappt hann börja innan den var slut. Trafik och buller drar ner betyget lite.

Så gjorde vi

NWT lät fem reportrar testa två sträckor i Karlstad: Stora torget-Karlstads universitet och Stora torget-Centralsjukhuset.

I båda fallen går det att åka bil, elsparkcykel eller buss. Man kan också cykla eller gå.

Sedan lät vi distriktsläkaren UIrika Nyhammar, konsumentvägledaren Ina Johansson på Karlstads kommun och professorn i miljö- och energisystem Fredrik Wikström på Karlstads universitet bedöma och kommentera ressätten utifrån sina respektive expertområden: hälsa, ekonomi och miljö.

De reportrar som testade betygssatte tidsåtgång och upplevelse.

Läs fler artiklar i NWT:s klimatserie här.

Artikeltaggar

BilCentralsjukhuset i KarlstadCyklarEkonomiElfordonKarlstadKarlstads kommunKarlstads universitetKlimatKoldioxidKollektivtrafikKommunikationerMiljöMotion och hälsaStora torgetTrafikVärmland och klimatet

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.