Priset vid pump måste ner

Debatt
PUBLICERAD:
Dagens priser vid pump riskerar att knäcka både hushåll och företag, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Om inte politiken vidtar åtgärder nu kommer vi att se stora konsekvenser för svenska jobb och företag – inte minst inom jordbruket och transportsektorn, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök.

Parallellt med allt fantastiskt engagemang för Ukraina behöver vi också stärka vårt eget land. Inte minst för att vi ska ha kraft att fortsätta hjälpa andra. Vi behöver snabbt stärka vårt militära försvar och vår beredskap, men även det civila.

Våra höga energikostnader och våra enormt höga bränslepriser gynnar inte förstärkningen av den civila beredskapen. Att priserna är så höga beror till del på världsmarknaden, men de är extra höga i Sverige på grund av politiska beslut här. Sverige har ett av världens högsta dieselpriser.

Om inte politiken vidtar åtgärder nu kommer vi att se stora konsekvenser för svenska jobb och företag – inte minst inom jordbruket och transportsektorn. Moderaterna lägger därför fram ett förslag i riksdagen som snabbt kan få ner dieselpriset vid pump med fem kronor per liter, och nästan lika mycket för bensinen.

En viktig del av den civila beredskapen handlar om tillgången på mat. Sverige har en alldeles för låg självförsörjningsgrad av just mat. I dag är vi beroende av omvärldens produktion och vilja att sälja till oss för att fullt ut mätta vår egen befolkning. Men i ett läge där vi kraftigt borde öka svensk matproduktion, funderar istället alltför många matproducenter på om det är möjligt att överhuvudtaget odla i år, till stor del på grund av de höga kostnadsökningarna.

Det är från nu och några månader framåt den typen av drastiska beslut fattas av våra matföretagare. Går det att få ihop kalkylen att ta ut traktor och såmaskin, eller är det bättre att avstå? Och avstår man i så fall i år eller lägger man ner för gott?

Dagens priser vid pump riskerar att knäcka både hushåll och företag. Nu hoppas vi här i Värmland att fler partier ställer sig bakom Moderaternas förslag så att hela Värmland, såväl privatpersoner som företag, kan fortsätta leva. Men det är särskilt nödvändigt med snabba besked och beslut för att svenska matföretagare ska känna trygghet att göra valet att påbörja vårbruket i år.

För där är fossila bränslen än så länge är det enda valet. Utöver det behövs en lång rad fler åtgärder för att mer långsiktigt säkra och öka den svenska självförsörjningen av mat kommande år. Och frågan om vår matproduktion måste tas på betydligt större allvar som en del av förstärkningen av Sveriges försvar och beredskap!

Fredrik Larsson (M)

Regionråd, Region Värmland

Stina Höök (M)

Regionråd, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.