Replik: Nato kan inte vara det enda alternativet

Debatt | Ukrainakriget
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Dessa krafter är fast beslutna att använda den oro, rädsla, och ilska som vi är många som känner inför Putin och hans vapenmakt – för att knuffa alla kvarvarande alliansfria länder i EU in i militäralliansen Nato, skriver Malin Björk.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Det handlar om att motsätta sig att EU:s säkerhetsordning ska inordnas i och underordnas Nato, skriver Malin Björk.

Svar till Tor Nilsson (NWT 28/3).

Tor Nilsson, moderat sympatisör, hävdar utan att redovisa några grunder att Vänsterpartiet anser att Ryssland inte utgör ett hot. Självklart är detta ett felaktigt påstående.

Vänsterpartiets fördömande av Rysslands aggressionskrig är fullständigt, vår solidaritet med ett självständigt Ukraina är otvivelaktig. Det har vi visat i omröstning efter omröstning i både riksdagen och Europaparlamentet. Vi vill se skärpta sanktioner mot Ryssland, vi driver att vi ska göra oss oberoende av rysk gas och olja och satsa på förnybart istället, och att vi på olika sätt ska komma åt Putins oligarker.

Europaparlamentet röstade nyligen om en resolution som fördömer Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men som också definierar hur vi ska organisera Europas säkerhet, och vad EU och medlemsländerna bör göra.

Resolutionen innehöll bra saker om att fördöma och isolera Ryssland, utöka sanktionerna, och solidaritet med de som flyr. Alla dess saker röstade jag för. Tyvärr ställer sig resolutionen också fullständigt bakom en europeisk säkerhetsordning där Nato är det enda alternativet.

Det är inget jag och Vänsterpartiet kan ställa oss bakom. Det ökar inte Sveriges, Finlands eller Europas säkerhet. Tvärtom, det gör norra Europa till en osäkrare plats, och undergräver dessutom Sveriges möjligheter att agera som medlare och förhandlare i svåra situationer – i vårt närområde men också i andra delar av världen. Det omöjliggör att Sverige är en röst för fred och nedrustning i världen.

Det var en oansvarig, militaristisk höger som förde in skrivningar om Nato i parlamentets text. Dessa krafter är fast beslutna att använda den oro, rädsla, och ilska som vi är många som känner inför Putin och hans vapenmakt – för att knuffa alla kvarvarande alliansfria länder i EU in i militäralliansen Nato. Det rör sig inte bara om Sverige och Finland, utan också om Österrike, Irland, och Malta.

Det känns som att högern vill tävla i Putinhat. Det vill inte jag, även om jag faktiskt tror jag skulle vinna den tävlingen. Putin är ju en auktoritär högernationalist som flirtar med andra auktoritära högernationalister. Men det är ju inte graden av Putinhat detta handlar om, eller bör handla om.

Nej, det handlar om att motsätta sig att EU:s säkerhetsordning ska inordnas i och underordnas Nato. Det handlar om att motsätta sig att Sverige och Finland uppmanas gå med i Nato.

Ytterst handlar det om vilken svensk och europeisk säkerhetsordning vi ska ha, och att vi ska kunna ha fungerande och allvarliga diskussioner om det. Jag och Vänsterpartiet lovar att ta den debatten, att värna det demokratiska utrymmet, att fortsätta värna Sveriges och Europas säkerhet, och att inte bidra till att fatta förhastade beslut.

Malin Björk (V)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.