Hoppa till huvudinnehållet

Hög tid för ett politiskt maktskifte

Publicerad:
Så som vi ser det så är det bara ett maktskifte som kan ändra detta. Man kan inte låta de som inte klarat av sin uppgift få förnyat förtroende, skriver Mats Hagström.
Så som vi ser det så är det bara ett maktskifte som kan ändra detta. Man kan inte låta de som inte klarat av sin uppgift få förnyat förtroende, skriver Mats Hagström. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu är det dags att planera för politiskt maktskifte i Hammarö. Det gamla ska ut och det nya ska in, skriver Mats Hagström.

Hur vill du som medborgare att vår kommun ska ledas i framtiden? Ska Hammarö ledas av samma socialistiska majoritet som under flera decennier drivit vår ekonomi i botten? För oss Sverigedemokrater är det givna svaret nej! Vi kan inte längre ha samma styre som under så lång tid har visat på en total inkompetens när det gäller att värna om vår ekonomi och den service som erbjuds till oss medborgare.

Varför ligger Hammarö i topp på listan över kommuner med högst låneskuld per invånare? Varför ligger Hammarö i topp 10 på listan över kommuner med högst skattesats? Kan vara bra att du som skattebetalare i Hammarö reflekterar över detta och frågar dig själv om du tycker att det är ok som vi har det?

Vi Sverigedemokrater har i alla fall ett tydligt svar på båda dessa frågor. Den socialistiska majoriteten i Hammarö har helt misslyckats i sin politiska ledning och styrning. Ni har haft det fulla ansvaret och agerat helt ansvarslöst samt haft en ekonomisk styrning under all kritik. Vi är 290 kommuner i landet, det är inte någon ärevördig placering som ni har sett till att sätta oss i.

Så skriver du en debattartikel

Nu är vi där vi är och vi måste fråga oss om det är så här vi vill att vår kommun ska ledas? Kommunen har varit tvungen att ta miljardlån för att bygga nya skolor och klara av resten av kommunens kostnader. Skolor som har varit tvungna att byggas för att majoriteten underfinansierat fastighetsunderhållet som lett till att våra tidigare skolor har förstörts och fått rivas.

Det mandat som genom tidigare val har getts till den styrande majoriteten har inte förvaltats på ett bra sätt. Vår framtid kommer att byggas på hur vi väljer att agera nu, likaså har vår nutid formats av vår dåtid. Så om nu den socialistiska majoriteten format vår nutid med landets högsta kommunalskatt, hur kommer då vår framtid se ut om denna ledning ska få fortsätta sitt fördärv av vår ekonomi?

Ett lysande exempel på hur vår framtid kan bli med er kvar vid rodret. Ni har allvarliga planer på att bygga ett badhus i kommunen. Ett badhus som kommer att kosta flera hundratals miljoner i bara projekterings- och byggkostnad. Till detta kommer en årlig driftskostnad på flera miljoner kronor. En plan som ytterligare kommer att bygga på vår låneskuld, ett agerande helt utan rim och reson. Ni tar helt enkelt inte ert ansvar att förvalta våra gemensamma skattemedel på ett bra och effektivt sätt.

Om du nu har läst vår artikel så långt så hoppas vi att just du har börjat reflektera över vår situation i Hammarö. Hur ska vi ändra på detta, vad krävs för att vi ska få tillbaka framtidstron? Så som vi ser det så är det bara ett maktskifte som kan ändra detta. Man kan inte låta de som inte klarat av sin uppgift få förnyat förtroende. Det är det här som varje medborgare kan påverka med sin röst vid nästa val, att ge eller ta bort detta förtroende.

Högst upp på vår agenda är att få till detta maktskifte. Detta är givetvis inget vi kommer att kunna ro i hamn på egen hand. Vi samarbetar gärna med sittande opposition för att få till ett maktskifte. Vi måste ta lärdom av den svaghet som den sittande majoriteten har visat och i stället visa på en styrka och beslutskraft att förpassa den socialistiska majoriteten till historien.

Mats Hagström

Sverigedemokraterna Hammarö

Artikeltaggar

DebattFastigheterHammarö kommunKommunalskattKommunbudgetSkolpolitikSverigedemokraterna