Slussa vidare Vänersjöfarten

Ledare
PUBLICERAD:
Bygg en ny slussled.
Foto: Christer Wik

Först var det osäkerheten om de gamla slussarna i Trollhättan ens skulle ersättas som gjorde att Vänersjöfarten höll andan. Sedan var det bygget av en ny och lägre bro över Göta älv i Göteborg. Och nu är det frågan om det kan bli ett stopp för all sjöfart under flera år när de nya slussarna skall byggas.

Bakgrunden är de protester som kommit från såväl allmänheten som Trollhättans kommun om Trafikverket skulle låta bygga en ny kanalled. Lite sent påtänkt eftersom det från början var just det alternativet som var det som fördes fram ursprungligen. Men nu skall det utredas om det går att bygga i den befintliga kanalleden, och vilken inverkan det skulle få på sjöfarten.

Det borde inte vara så svårt att utreda. Att bygga i befintlig led skulle stoppa all sjöfart till och från Vänern i mellan två och fem år. Vilket vore helt förödande för Vänersjöfarten. Under den tiden kommer transporterna att hitta nya vägar och att efter flera år få tillbaka dessa på fartyg blir svårt. Och vad vore då poängen med nya slussar om ingen kommer att använda dem?

Än värre är det för till exempel Valmet i Karlstad, med 730 anställda. Deras yankeecylindrar både väger så mycket och är så stora att de bara kan skeppas sjövägen. Det vore rena katastrofen. Om man bestämmer sig för att bygga i befintlig led i Trollhättan kan man lika gärna låta bli.

Här får vi hoppas på att Trafikverket tänker klart. Ett annat alternativ, som lyfts fram av bland andra Hans Lindquist sedan många år, är att bygga en helt ny kanal med slussar mellan Vänersborg och Uddevalla. Det skulle kunna ge Vänersjöfarten en rejäl skjuts. Men den tanken är väl lite väl fantastisk för politikerna att nappa på.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.