Hoppa till huvudinnehållet

KD har en viktig roll i att lösa kompetensutmaningen

Publicerad:
Det nya omställningsstudiestödet kan nå sin fulla potential och bidra till att lösa kompetensutmaningen i landet om högskolor och universitet får förutsättningar att anpassa utbildningar som passar yrkesverksamma, skriver Thomas Anderson och Magnus Hildebrand.
Det nya omställningsstudiestödet kan nå sin fulla potential och bidra till att lösa kompetensutmaningen i landet om högskolor och universitet får förutsättningar att anpassa utbildningar som passar yrkesverksamma, skriver Thomas Anderson och Magnus Hildebrand. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi behöver reformera resurstilldelningssystemet för att bättre främja ett utbildningsutbud för yrkesverksamma och samverkan mellan högskola och det omgivande samhället, inklusive näringsliv, arbetsliv och organisationer, skriver Thomas Anderson och Magnus Hildebrand.

Välkomna till Värmland alla kristdemokrater. Vi hoppas ni får riktigt fina och produktiva dagar här i Karlstad. Utmaningarna för framtidens Sverige är många och från Unionen vill vi särskilt skicka med er en fråga som är högst angelägen. Det är frågan om omställning och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.

Vi har en snabbt föränderlig arbetsmarknad, men dessvärre ett utbildningssystem som inte hänger med i samma takt. Vi har företag som inte kan hitta rätt kompetens och faktiskt förlorar affärer på grund av detta. Vi har anställda som inte har ekonomisk eller praktisk möjlighet att snabbt ställa om till nytt arbete eller utveckla sin kompetens för att möta de snabba skiften som sker på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet är i dag en nödvändighet för den enskildes trygghet och för svenska företags konkurrenskraft.

Regeringen har nu lagt fram propositionen för nya lagar om anställningstryggheten. Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv ger oss nu möjligheter till kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till omställning genom utbildning under arbetslivet. Både för anställda och för personer som är mellan jobb. Detta är bra för den enskilde, för företagen och för samhället i stort.

Så skriver du en debattartikel

Med trygghetsöverenskommelsen går vi från fina ord till konkreta möjligheter när det kommer till det livslånga lärandet. Politiken har nu en viktig roll i att skapa de förutsättningar som krävs. Inte minst vad gäller lärosätenas resurstilldelning och regelverket kring validering.

Vi behöver reformera resurstilldelningssystemet för att bättre främja ett utbildningsutbud för yrkesverksamma och samverkan mellan högskola och det omgivande samhället, inklusive näringsliv, arbetsliv och organisationer. Vi behöver också modernisera regelverket för validering så att kompetenser som har förvärvats i arbetslivet kan tillgodoräknas för att korta ner utbildningstiden och snabbare få tillgång till kurser på högre nivå.

Det nya omställningsstudiestödet kan nå sin fulla potential och bidra till att lösa kompetensutmaningen i landet om högskolor och universitet får förutsättningar att anpassa utbildningar som passar yrkesverksamma. Det är utmaningar som behöver lösas politiskt. Vi har inte råd att missa möjligheten att framtidssäkra arbetsmarknadens kompetensbehov.

Vi hoppas att Kristdemokraterna nu tar chansen att inför riksdagsvalet i höst och under en ny mandatperiod driva förslag som är viktiga för framtidens arbetsmarknad.

Thomas Anderson

Ordförande i Unionen Värmlands regionstyrelse

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Artikeltaggar

ArbetsmarknadDebattkompetensförsörjningKristdemokraternaLOMagnus HildebrandPTKSvenskt NäringslivTrygghetsarbeteUnionenUniversitet