Hoppa till huvudinnehållet

Återinför civilplikten nu

Publicerad:
Följ MSB:s rekommendation.
Följ MSB:s rekommendation. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Vad krävs innan svenska politiker skall förstå att Sverige behöver ett i fredstid förberett civilt försvar?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill återaktivera civilplikten. Regeringen vill vänta på en utredning senare i vår. Man kan fråga sig var någonstans i världen förutom i Sverige som politikerna fortfarande skulle tala om behov av fortsatt utredning?

Det finns ingen anledning att vänta. Civilplikten är en del av lagen om totalförsvarsplikt och ger ansvariga myndigheter möjligheten börja planera personalförsörjningen av det civila försvaret. Fram till dess att det går att krigsplacera personer med viktiga kompetenser är det civila försvaret bara en papperstiger.

Det är svårt att planera hur man skall arbeta vid en kris eller i ett krig om man inte vet vilka personalresurser som kommer att finnas tillgängliga. Om kriget kommer är det så dags att börja planera.

Hur har vi ens hamnat här? Inget annat land i Europa avvecklade sitt civilförsvar efter Kalla kriget. I grannländer som Norge, Tyskland och Finland har man i dag större och mer välutrustade organisationer än för trettio år sedan. Det nya civila försvaret som skulle bygga på de befintliga civila strukturerna har aldrig kunnat axla rollen. Inte minst därför att det inte var löst hur personalförsörjningen skulle se ut.

På 1990-talet gjorde fortfarande många civilplikt inom räddningstjänsten men då plikten gjordes vilande 2010 hade det inte funnits något egentligt fungerande system på flera år. Svenska staten hade ingen samordnad planering för hur civilbefolkningen skulle skyddas vid krig. Krig var ju omodernt och Sverige var världens modernaste land.

Sedan plikten lades vilande har det inte saknats varningssignaler om att den borde återaktiveras. År 2013 inträffade den så kallade ryska posten då ryskt attackflyg övade inflygning mot Sverige. Året efter anföll Ryssland för första gången Ukraina och annekterade Krim. År 2020 kom en pandemi som visade att det finns andra hot mot det civila samhället än militära. Men det är alltså först nu när det är fullskaligt krig 70 mil bort som ansvarig myndighet för den civila beredskapen tycker att det är dags.

Det är inte för sent att börja göra rätt. I och med att civilplikten bara är vilande kan den enkelt aktiveras av riksdagen där en majoritet redan stöder förslaget. Enligt Sveriges radio är det bara Socialdemokraterna som är emot. Flera partier, bland annat Moderaterna och Liberalerna, har krävt att civilplikten skall återupptas. Nu är det upp till bevis.

När civilplikten är återinförd kan arbetet med att bygga upp en verklig krisberedskap påbörjas. Till exempel krävs civilplikt för att kunna återskapa beredskapspolisen. Men det är också alla vanliga funktioner som sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, postgång med mera skall kunna fungera i kris och krig. Då måste de ordinarie befattningarna kompletteras med civilpliktiga. Att det länge inte varit så är en skandal där inga av de politiska partierna går fria. Politikerna bör göra som MSB rekommenderar och återinföra civilplikten så snabbt det går.

Artikeltaggar

BeredskapCivila försvaretCivilförsvarFinlandKrigKrimKrisberedskapLedareLiberalernaModeraternaMSBNorgePolisenRäddningstjänstenRysslandSjukvårdSocialdemokraternaSverigeSveriges RadioTotalförsvaretTysklandUkraina