Insändare. Vi beklagar det som ”Sofia” tvingats gå igenom

Insändare
PUBLICERAD:
”Vi är en ideell verksamhet som erbjuder råd och stöd kostnadsfritt till alla som är bosatta i Värmland, vi arbetar under tystnadslöfte”, skriver Nine Karlsson Norman på Agera Värmland.
Agera Värmland driver en av Sveriges antidiskrimineringsbyråer och har i uppdrag att motverka diskriminering på bland annat skolans område. Med anledning av artikeln i NWT (29 mars), “Sofia”, 14, mobbas på sociala medier efter misshandel, vill vi lyfta fram följande: Först och främst beklagar vi det som ”Sofia” tvingats gå igenom, inget barn ska behöva uppleva det.

Detaljerna kring situationen framgår inte av NWT:s artikel och vi på Agera Värmland känner heller inte till ärendet i fråga men det står helt klart att situationen som beskrivs inte får fortgå. Omedelbara åtgärder för att få situationen att upphöra behöver vidtas av berörd skola. Ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och kränkningar måste komma till stånd för att motverka att barn i skolan far illa. Det framgår av artikeln att “Sofia” av rädsla inte berättar för lärarna, det är viktigt att vi som vuxna är medvetna om att det kan finnas just en rädsla för att förvärra situationen och att barn därför väljer att inte söka stöd, vilket i sin tur kan innebära att mobbningen fortsätter.

Skolor har enligt diskrimineringslagen en skyldighet att utreda och åtgärda misstänkta trakasserier som har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, exempelvis funktionsnedsättning. Som allmänt känt måste också skolan enligt andra lagar agera kraftfullt om det kommer till någon personals kännedom att ett barn utsätts för kränkningar i skolan. Även om kränkningar och trakasserier sker på sociala medier och de ibland därför kan vara svårare att komma åt så gäller skyldigheten att agera.

Vi är en ideell verksamhet som erbjuder råd och stöd kostnadsfritt till alla som är bosatta i Värmland, vi arbetar under tystnadslöfte. Vi erbjuder också stöd till de verksamheter som vill ha hjälp med sitt förebyggande arbete eller med att hantera trakasserier och kränkningar.

Vi välkomnar alla berörda att ta kontakt med oss för information eller stöd.

Nine Karlsson Norman

Jurist och handläggare Agera Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.