Hoppa till huvudinnehållet

Ge företag på landsbygden förutsättningar att överleva

Publicerad:
Vi måste minska koldioxidhalten i vår luft men allt måste ske i rimliga steg och att vi har kontroll på konsekvenserna av fattade beslut, skriver Marianne Åhman. Foto: Liberalerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Våra bönder måste få ett besked nu om sänkta drivmedelskostnader det är nu de ska ta ställning till om det lönar sig att starta vårbruket eller om marken ska läggas i träda, skriver Marianne Åhman.

I dessa dagar börjar våra bönder i Värmland och i hela vårt avlånga land tänka på vårbruket. Den tid när förberedelser görs för att producera livsmedel, både mjölk, kött som spannmål.

Maskinerna ska vara redo, åkrarna ska förberedas för sådd. Just denna vår är livsmedelsproducenter, de svenska bönderna, viktigare än någonsin. Vi har krig i Europa, i vår närhet. Vi kan tydligt förstå vad som skulle kunna hända om våra gränser i Sverige stängs mot omvärlden. Vårt land har en låg självförsörjningsgrad av livsmedel vilket innebär att vår civila beredskap är låg om maten inte räcker till. Dessutom är det hårt krigshärjade Ukraina ett land med stor export av spannmål även till vårt land.

Vårt land är tyvärr också beroende av Ryssland vad gäller import av spannmål, djurfoder samt till viss mån olja. Foderpriserna till djuren har ökat kraftigt beroende på missväxt de senaste åren och priserna för drivmedel till traktorer och maskiner har chockhöjts i Sverige de senaste månaderna.

Så skriver du en debattartikel

Vår nuvarande socialdemokratiska regering har beslutat om höjd skatt på drivmedel som drabbar våra bönder stenhårt. Även den så kallade reduktionsplikten i diesel, alltså beslutet om att biobränsle ska tillsättas har gjort drivmedelspriserna betydligt högre än omvärlden.

Liberalerna föreslår att konsekvenserna av reduktionsplikten måste utvärderas snabbt så att förutsättningarna blir tydliga vad den kommer att innebära nu när även biobränslepriserna skjuter i höjden. Vi måste minska koldioxidhalten i vår luft men allt måste ske i rimliga steg och att vi har kontroll på konsekvenserna av fattade beslut.

Ingen företagare kan producera varor med prognostiserat minusresultat, inte heller våra livsmedelsproducenter. Våra bönder måste få ett besked nu om sänkta drivmedelskostnader det är nu de ska ta ställning till om det lönar sig att starta vårbruket eller om marken ska läggas i träda.

Liberalerna har lagt fram flera förslag för att minska bränslepriserna:

● Liberalerna är det mest elektrifieringsvänliga partiet i riksdagen och fossila bränslen ska inte driva morgondagens fordonsflotta men här och nu behövs åtgärder för att hantera den uppkomna situationen.

● Liberalerna vill sänka skatten på el. Det innebär att varje företag och villaägare får kontroll över sitt elpris över tid. Att få elsubventioner från regeringen, vilka helt beslutas av regeringen både om och när dessa betalas ut och med hur mycket, det ger ingen framförhållning eller trygghet i vare sig företagens ekonomiska prognoser eller familjebudgeten.

● Liberalerna har ställt sig bakom riksdagsförslaget om att regeringen skyndsamt bör lägg fram ett krisstöd till det svenska lantbruket. Den som valt att bo, leva och driva företag på landsbygden ska ges möjligheter till detta.

● Vi vill också höja reseavdraget under tre år från dagens 18.50 till 23 kronor per under tre år. Liberalerna föreslår också att fordonsskatten ska kris anpassas. Dagens glesbygdsavdrag på 32 kronor per månad är otillräckligt för att kompensera för bilens roll i på landsbygden glesbygdsavdraget bör fördubblas.

I denna oroliga tid, när vi med förskräckelse och maktlöshet upplever vad som händer i vår omvärld, måste vi också inse att vårt lilla land är mycket beroende av vår omvärld och att vi ska värna de relativt små möjligheter vi har till att öka vår livsmedelsjälvförsörjning. Ge våra företag inom livsmedelsbranschen på landsbygden möjlighet att överleva genom sänkta kostnader på el och drivmedel.

Marianne Åhman (L)

Riksdagskandidat, Värmland

Artikeltaggar

BilDebattDrivmedelElElpriserFordonFöretagandeJordbrukKlimatKoldioxidLandsbygdLiberalernaLivsmedelMarianne ÅhmanRegeringenRiksdagenRysslandSkatterSverigeUkrainaVärmlands län