Brev till ledarsidan: Inga vapen i Svanenmärkta fonder

Ledare | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Argumentet att Svanens krav försvårar för Sverige att ha ett välutrustat försvar håller inte, skriver Per Sandell.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Om vi skulle tillåta vapentillverkare i Svanenmärkta fonder, skulle vi inte kunna säkerställa att de företagen bara skulle gagna Sveriges försvar utan användas i andra stater i hela världen, skriver Per Sandell.

Svar till ledare (NWT 24/3).

NWT:s ledarsida skriver att det ”slagit slint” för Miljömärkning Sverige för att Svanens krav för fonder utesluter företag som producerar vapen. Ledarskribenten hävdar att det drabbar underleverantörer till vapenindustrin och påverkar Sveriges försvarsförmåga. Vi vill gärna reda ut några missförstånd.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, ett samarbete mellan de nordiska länderna för att vägleda konsumenter till de miljömässigt bästa produkterna. De som väljer att spara i Svanenmärkta fonder vill inte få sin avkastning från kol, olja, kärnkraft, tobak eller vapen, utan från investeringar som bidrar till positiv miljömässig och social utveckling. Vapenindustrin kan inte anses vara en sådan verksamhet, en bedömning vi delar med en lång rad finansiella aktörer.

Vi vill klargöra att kriterierna omfattar vapenproduktion, inte underleverantörer av skyddsmaterial som västar, hjälmar och liknande. De omfattar inte heller underleverantörer av råvaror, som stål till exempel, eller insatsmaterial.

En annan missuppfattning är att Svanens krav förhindrar utveckling och innovation för vapenföretag och därmed hotar Sveriges förmåga att försvara sig. Men fondmarknaden finansierar inte det svenska militära försvaret. Det är riksdag och regering som styr över vilka medel som ska användas.

Samtidigt kommer vapenföretags resurser för löpande utveckling till en del från utgivning av obligationer så vapentillverkare får ibland betala någon tiondels procent extra. Men att påstå att Sveriges försvarsförmåga skulle påverkas av detta är orimligt.

Argumentet att Svanens krav försvårar för Sverige att ha ett välutrustat försvar håller inte. Om vi skulle tillåta vapentillverkare i Svanenmärkta fonder, skulle vi inte kunna säkerställa att de företagen bara skulle gagna Sveriges försvar utan användas i andra stater i hela världen.

Per Sandell

Chef för finansiella sparprodukter på Miljömärkning Sverige

NWT svarar: Det är ju intressant att det är Miljömärkning Sverige (Svanen) som tar åt sig när ledarens egentliga kritik var riktad mot alla de fondförvaltare som ratat placeringar i svensk försvarsindustri. Vad Svanen än märker så står det ju förvaltarna fritt att strunta i dem, så vill man ha märkningen för att verka socialt ansvarstagande så "slår det slint" – inte för Svanen som ni skriver ovan, utan för fondplacerarna och försvarsindustrin.

Miljömärkning Sverige kan rata eller acceptera vad de vill. Men när fondplacerare och konsumenter lite oreflekterat tar till sig det så kan det gå snett. Intressant är också att svenska statens miljömärkning bidrar till att försvåra för samma stats försvarsförmåga. För det är ju inte bara så att det är försvarsbudgeten som finansierar försvarsindustrin, det gör också de som investerar i de företagen, och om då fondförvaltarna avstår så blir de mindre attraktiva som investeringsobjekt.

Ni skriver också om att ett tillåtande också skulle "användas i andra stater i hela världen". Som i Ukraina då, som tappert försvarar sig mot en brutal angripare.

NWT:s politiska redaktion

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.