Elisabeth Svantesson vill rädda hushållen

Ledare
PUBLICERAD:
Elisabeth Svantesson (M)
Foto: Nelson
När Elisabeth Svantesson talade på första dagen av Moderaternas Sverigemöte lyfte hon de svenska hushållens situation. Svantesson som är partiets ekonomisk-politiska talesperson varnade för att de familjer och husägare i Sverige står inför en dubbelchock.

Räntorna är på väg att höjas och samtidigt ökar inflationen. Gripklon av ökande boende- och levnadskostnader slår dessutom till i ett läge när många människor redan oroar sig över höga el- och bensinräkningar.

Den moderata politikens uppgift i det här läget, menade Svantesson, är att öka hushållens motståndskraft. I kristider måste den ekonomiska politiken föras som ett inre försvar som ökar samhällets uthållighet. Och nog går det att göra skillnad för lejonparten av de svenska hushållen. Många av de kostnader som tynger dem beror på beslut som fattats svenska politiker.

Ett givet exempel är de höga bränslepriserna. Sverige har just nu Europas högsta dieselpriser. Det vill de socialdemokratiska kampanjmakarna att vi skall kalla för Putinpriser. Men sanningen är att Sverige hade Europas högsta dieselpriser redan före kriget. Putin har absolut orsakat en uppgång. Men i grunden handlar de höga priserna om att den socialdemokratiska regeringen har velat beskatta diesel extra högt. Som Elisabeth Svantesson säger kunde vi lika gärna kalla dem för sossepriser.

En annan stor utgift för hushållen och för företagen är elen. Det är också en situation som vi skapat med egna beslut. Sverige har lagt ned välfungerande och säkra kärnkraftverk, utan att någon annan teknik funnits som kunnat ersätta dem. Resultatet är skyhöga elpriser på vintern.

Ovanpå stigande räntor, snabbt ökande inflation, instabil och dyr elförsörjning och de höga bränslepriserna vill Socialdemokraterna nu lägga höjda skatter – nämligen den nya värnskatt som Socialdemokraterna säger skall gå till försvarets upprustning. Sammanlagt skall det handla om nya skatter på 30 miljarder kronor.

Det är mot den politiken som Moderaterna vill gå till val. Partiet har redan tvingat fram en minskning av dieselpriserna. Skatten på drivmedel måste ta hänsyn till att Sverige ser ut som det gör. Vi är ett avlångt land med långa transportsträckor. Människor som bor utanför de direkta storstadsområdena är direkt eller indirekt beroende av bilen i sin vardag. Svensk matproduktion och svensk basindustri far illa när priserna på energi stiger. För att på medellång sikt stabilisera energipriserna vill Moderaterna bygga ny kärnkraft. Inte stora verk som på 1960- och 70-talen, utan mindre kraftverk av samma typ som just nu byggs i Förenta Staterna och Kanada.

Men pengarna till försvaret då? Hur vill Elisabet Svantesson finansiera dem? Som exempel på alternativ till höjd skatt nämner hon tre förslag. Ett, halvera bidragsfusket genom att införa folkräkning – skulle ge runt tio miljarder. Två, minska långtidsarbetslösheten genom att införa ökade krav på motprestation – skulle ge 17 miljarder. Tre, begrav idén om höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö. Där finns minst 400 miljarder att spara.

Det finns helt klart fog för den fråga som Elisabeth Svantesson och Moderaterna kommer ställa väljarna i valet: Har du råd med ytterligare fyra år av socialdemokratisk regering? Just nu borde ytterst få svenskar ärligt kunna svara ja på den frågan.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.