Bort med rysk olja, gas och uran

Debatt | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Vi vill utveckla Karlstads busstrafik genom att fortsätta bygga ut snabbusslinjen och förbättra bussarnas framkomlighet i stadstrafiken med prioriterade busstråk och hög turtäthet, skriver Monika Bubholz.
Foto: Håkan Strandman
Karlstad ska vi kunna bidra med vår del av utsläppsminskningar enligt Parisavtalet och Miljöpartiet har politik för det, skriver Monika Bubholz.

Ikväll är det Earth Hour, världens största miljömanifestation, där vi visar solidaritet i klimat- och miljöfrågor tillsammans med miljoner andra människor. Samtidigt är det mindre än 200 dagar tills dess att Karlstad går till val.

Just nu är världens blickar med all rätt riktade mot Ukraina, där Rysslands anfallskrig mot en självständig och demokratisk nation får det att vända sig i magen på varenda vän av frihet, öppenhet och västerländsk demokrati. Vi behöver göra allt vad vi kan för att stötta Ukrainas folk och dess valda företrädare.

En del i detta är ekonomiska sanktioner mot Ryssland, en annan del är materiellt stöd till Ukrainas försvar och en tredje del är att snabbast möjligt befria Europa från beroendet av rysk olja, gas och uran.

Bortom det direkta militära hotet tornar dock en annan fara upp vid horisonten, nämligen klimatförändringarna. Klimathotet är en av vår tids allra största ödesfrågor. I nuläget rusar världen mot att missa Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det riskerar att innebära stora konsekvenser. Inte bara genom exempelvis smältande polarisar och extremväder, utan också genom nya geopolitiska konflikter och en instabil omvärld.

Det här vill vi i Miljöpartiet göra något åt och vi vet att Karlstad kan vara en del av lösningen. När vi möter väljarna i september är det med tydligt fokus på klimatet. I Karlstad ska vi kunna bidra med vår del av utsläppsminskningar enligt Parisavtalet och Miljöpartiet har politik för det.

För att ta oss dit vill vi nu inför valet presentera tre viktiga målsättningar och satsningar som vi vill genomföra tillsammans med Karlstadsborna:

1. Karlstad ska vara ledande i landet på hållbar konsumtion. I vårt centrum vill vi ha många butiker med second hand och återvunna produkter. Vi vill även stötta vanliga affärer både i centrum och runt om i kommunen för att kunna ha fler återvunna produkter och cirkulära affärsmodeller. Kommunen ska även själv upphandla hållbart och när det byggs om eller nytt ska livscykelperspektiv och återbruk vara centrala aspekter.

2. Bästa cykelkommunen i Sverige. Vi vill ta fram en ny kommunövergripande cykelplan som ska binda samman Karlstad för den som vill färdas med cykel inom och mellan kommunens olika delar. Snabbcykelvägar på högtrafikerade cykelstråk mellan olika stadsdelar behövs för att göra det enklare och mer attraktivt att cykla. Att färdas på cykel ska vara smidigt, tryggt och trevligt för alla Karlstadsbor, gammal som ung.

3. Bäst i landet på busstrafik. Vi vill utveckla Karlstads busstrafik genom att fortsätta bygga ut snabbusslinjen och förbättra bussarnas framkomlighet i stadstrafiken med prioriterade busstråk och hög turtäthet. Vi vill se till att det finns smidiga busslinjer mellan de mindre tätorterna och Karlstad. Vissa grupper, som pensionärer, tycker vi ska få betydligt billigare biljetter i kollektivtrafiken.

Vi tror på Karlstadsbornas vilja och förmåga att göra skillnad för klimatet och hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till att bidra.

Vad vi gjort i Karlstad har genom historien gett ringar på vattnet, långt utanför kommunens gränser och det finns inget som säger att vi inte kan göra det igen. Låt oss tänka på det när vi ikväll släcker lamporna vid Earth Hour och tillsammans bidra med vår del för att bromsa klimatförändringarna och därmed också blir en del av att minska Europas beroende av rysk olja, gas och uran.

Monika Bubholz

Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.