Insändare. Fråga inför valet - vad händer med ambulansen?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”När det gäller Likenäsambulansen så är tiderna längre. Jag får signaler från människor som upplever att utryckningstiden ibland är 1-1,5 timme”, skriver insändarskribenten.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
För en tid sedan hade jag en dialog med Marianne Utterdahl (SIV) och Mats Sandström (S) angående ambulansen i Likenäs som åker till Torsby varje dag för att göra personalbyte.

Ni svarade att det skulle göras en utredning om närsjukvården i hela Värmland och att frågan skulle beaktas. Ingenting hände vad jag vet. Fredrik Larsson (M) uttryckte i en artikel att "ambulanser ska utnyttjas på ett klokt sätt". Vidare har Runar Filper (SD) i en debattartikel uttryckt att "bemannad ambulans behövs dygnet runt" i Likenäs.

Den statistik som redovisas kommunvis stämmer inte för ambulansen i Likenäs. Enligt den så har Torsby kommun i snitt en utryckningstid på 18,3 minuter, bättre än medelvärdet i Värmland. När det gäller Likenäsambulansen så är tiderna längre. Jag får signaler från människor som upplever att utryckningstiden ibland är 1-1,5 timme.

Jag är besviken på ert sätt att hantera frågan, det vill säga att inte agera alls trots att ni lovade det. Jag vill nu att ni för det första tar fram relevant statistik för ambulansen i Likenäs och för det andra att ni tillsammans med den nya ambulanschefen i Värmland kommer upp till Sysslebäck och redovisar utryckningstider för Likenäsambulansen och för en dialog med befolkningen i Nordvärmland före valet.

Joe Bengtsson

***

SVAR DIREKT: Ambulanssjukvården ska stärkas i hela Värmland

Tack Joe för att du lyfter frågan om behovet att stärka ambulanssjukvården i de nordligaste delarna av Värmland. Det är en uppfattning som vi socialdemokrater delar. Oavsett vart man bor i Värmland ska kunna känna sig trygg med att ambulanssjukvården finns där när man behöver den.

Vi har som opposition arbetat med frågan på olika sätt. När medborgarförslaget om ambulanstillgänglighet i Nordvärmland behandlades av Regionfullmäktige fick vi igenom ett tillägg. Tillägget handlar om att se på hur utryckningstiderna kan kortas för de nordligaste delarna. Det skulle lyftas in i den planerade översyn som skulle göras om ambulansorganisationens tillgänglighet.

När förslaget till förändrad ambulansorganisation presenterades fanns inte tillägget från medborgarförslaget med. Något vi är starkt kritiska till. Vi saknar även att man i översynen inte valt ha någon dialog med kommunerna. Det var något som lovades när förslaget om bland annat avveckling av ambulansen i Munkfors efter påtryckningar från oss drogs tillbaka. Dialogen eller rättare sagt presentationen kom först efter att man tagit fram ett färdigt förslag. Här fanns ett bra tillfälle att ta ett helhetsgrepp tillsammans med kommunerna men som dessvärre inte nyttjades.

Mer glädjande är dock att vi under Regionstyrelsen nu i veckan fick gehör för vårt förslag om ambulanssjukvården i Nordvärmland. En utredning ska nu göras för att särskilt titta på hur vården i de nordligaste delarna av Värmland kan stärkas. Det gör att frågan fortsatt är aktuell.

Värmland är ett län med stora avstånd och som region har vi ett viktigt

ansvar att leverera en väl fungerande ambulanssjukvård av hög kvalitet i hela

vårt län.

Ulric Andersson (S)

regionråd i opposition

Mats Sandström (S)

regionråd i opposition

Åsa Johansson (S)

regionråd i opposition

Daniel Schützer (S)

ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.