Hoppa till huvudinnehållet
Ukrainakriget

Rätt att spara i vapen

Publicerad:
NWT Ledarredaktion
henrik.l.barva@nwt.se
Bra vapen från Saab.
Bra vapen från Saab. Foto: Henrik L Barvå

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hur fredsskadat Sverige är illustreras med all önskvärd tydlighet över den avvisande hållning som många av våra allra största pensionsfonder har till att placera tillgångarna i försvarsindustrin. I samband med kriget mot Ukraina har det blivit extra pinsamt.

Att inte kunna investera i svenska vapentillverkare hämmar vår egen förmåga att kunna försvara oss, och ger dessutom utländska konkurrenter en stor fördel. Utan att närmare reflektera över det verkar det förhärskande synen hos fondförvaltare vara att allt som har att göra med vapen är skadligt och dumt. Men det som betyder något är inte vapnen i sig utan vilka som håller i dem.

Tidigare i år gjorde tidningen Affärsvärlden en granskning av de största fondförvaltarna i Sverige och fann att de flesta av så kallade hållbarhetsskäl ratade placeringar i försvarsindustrin. Det gällde bland annat Swedbank, Robur, SEB och Handelsbanken. Nordea skall dock ha en eloge för att de inte hoppat på det politiskt korrekta tåget. Bolag som har mer än 5 procent av sin omsättning från tillverkning av försvarsmateriel får tummen ner. Det drabbar bland annat vårt svenska flaggskepp Saab.

Bakgrunden är de riktlinjer som 2015 togs fram av Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF. Då handlade det om att strama upp vad som borde få kallas för "hållbart", vilket kan synas vällovligt, men det begreppet kommer alltid att vara oprecist och föremål för godtycke och övertolkningar. Förutom vapen så räknas till exempel fossila energislag och tobak som icke hållbara.

När så Svanenmärkningen (genom det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB) skall tillämpas på sparprodukter slår det slint. Företag som vill verka socialt ansvarsfulla undviker då de bolag som blivit peststämplade. Men så kom Ukrainakriget och det blev uppenbart att vapen i sig inte är av ondo. Tvärtom så ger nu vapenleveranser från väst, som de 5 000 nya pansarskotten vi nu skall skicka, det hjältemodiga ukrainska folket en möjlighet att försvara sig.

Detta gäller i än högre grad för Sverige. En stor och utvecklad svensk försvarsindustri har under decennier varit en förutsättning för vår egen försvarsförmåga. Den spelar också i de högsta divisionerna i världen. Men det verkar man blinda för hos de stora fondförvaltarna.

Under press har nu i alla fall SEB tagit sitt förnuft till fånga, och säger att man från och med den 1 april skall börja investera i försvarsaktier igen. Pikant i sammanhanget är att både SEB och Saab ägs av Wallenbergsfären, och att man under lång tid lagt krokben för sig själva. Att det skulle behöva bli krig i Ukraina för att få dem att inse det ohållbara i att tillämpa verklighetsfrånvända "hållbarhetskriterier"!

Även EU är vankelmodiga. I deras taxonomi skall vapen räknas som skadliga, men samtidigt driver de på för ett europeiskt försvarsindustriellt samarbete.

Nu när vi och många andra skall börja upprusta kraftigt och dessutom fortsätta hjälpa ukrainarna med vapenleveranser måste fonderna ompröva sina ställningstaganden. Vapen är hållbara!

Artikeltaggar

AffärsvärldenAktierEUFonderFörsvarsmaktenHandelsbankenHållbarhetLedareNordeaSaabSEBSwedbankUkrainaUkrainakriget