Hoppa till huvudinnehållet

Orimligt att socialtjänsten ger bistånd till kriminella

Publicerad:
I praktiken kan det röra sig om såväl privatpersoner som hyr ut sin lägenhet svart men även om mer organiserad brottslighet. För hyresgästens del kan problemet ligga i om okunskap, skriver Rreze Dautaj.
I praktiken kan det röra sig om såväl privatpersoner som hyr ut sin lägenhet svart men även om mer organiserad brottslighet. För hyresgästens del kan problemet ligga i om okunskap, skriver Rreze Dautaj. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Implikationen blir att skattebetalarnas medel, som öronmärkts för att hjälpa nödställda i stället går rakt ner i fickorna på giriga hyresvärdar, skriver Rreze Dautaj.

Socialtjänsten betalar pengar för svartuthyrning av lägenheter och har sannolikt inte möjlighet att göra annat. För sökande som har behov av ersättning för sin bostad har socialtjänsten en skyldighet att betala ut ersättning för hyra – även om lägenheten hyrs ut svart i andra hand och hyresvärden i strid med lagen kräver en överhyra.

Mer än hälften av alla kommuner betalar för svarta hyreskontrakt. Resterande kommuner försöker neka bidrag om den som söker ersättning inte kan visa att andrahandsuthyrningen är laglig, alltså godkänd av hyresvärden. I en granskning som gjorts av SVT Uppsala framkommer via intervjuer med juridiska experter att socialtjänsten inte har juridisk befogenhet att neka bistånd. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, förklarar att socialtjänstens uppdrag är att hjälpa nödställda – inte att bekämpa brottslighet. Socialtjänsten måste därför betala ut ersättning även om både hyreskontraktet och hyran strider mot lagen.

Implikationen blir att skattebetalarnas medel, som öronmärkts för att hjälpa nödställda i stället går rakt ner i fickorna på giriga hyresvärdar. Detta trots att olovlig andrahandsuthyrning är straffbart med upp till två års fängelse om hyran är oskäligt hög. I många fall rör det sig om en fördubbling av hyran vilket medför att socialtjänsten i dessa fall betalar dubbelt så mycket.

Så skriver du en debattartikel

I praktiken kan det röra sig om såväl privatpersoner som hyr ut sin lägenhet svart men även om mer organiserad brottslighet. För hyresgästens del kan problemet ligga i om okunskap. Framför allt unga och nyanlända som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden har inte alltid vetskapen om att överhyran går att få tillbaka. De betalar i ren desperation en orimligt hög hyra – vad som helst bara för att ha tak över huvudet. Då socialtjänsten inte själv har befogenhet att undersöka om det rör sig om en överhyra, går biståndet direkt in på kontot till hyresvärdarna som hyr ut svart.

Ett företag som uppmärksammat detta problem är Orimlig hyra. Företaget har specialiserat sig på att driva tvister i hyresnämnden för att få tillbaka överhyrorna, alltså det som betalats för mycket. Via den hjälp som orimlig hyra erbjuder kan de som betalat en överhyra omgående få tillbaka sina pengar – direkt från Orimlig hyra. Därmed skipas direkt rättvisa och lagen efterföljs. Företaget driver sedan processen utan att hyresgästen själv behöver ägna tid och energi på detta. Hittills har företaget haft framgång i att vinna tillbaka överhyran i 95 procent av fallen.

Om kunskapen om att det är möjligt att få tillbaka de olagliga överhyrorna sprids, utgör det en vinst för såväl utsatta hyresgäster, socialtjänsten och oss alla som skattebetalare. Biståndet borde gå till de som behöver det och inte till att göda hyresvärdar som skor sig på kriminell svartuthyrning.

Rreze Dautaj

Kommunikationschef, Orimlig Hyra AB

Artikeltaggar

BostadsbidragDebattFörsörjningsstödHyresrätterOlle LundinOrganiserad brottslighetSocialtjänstenSVTUppsala