Fälldin är plågsamt bortglömd

Ledare
PUBLICERAD:
Thorbjörn Fälldin kör traktor på lantbruket i Ramvik 1985.
Foto: Rolf Hamilton/TT
Det är tydligt att Sverige är i ett behov av ett landsbygdsparti. Ett parti som förstår och driver på för landsbygdens och lantbrukets intressen. Vi har haft ett sådant parti i Centerpartiet, men nu när krisen är kommen så verkar rötterna till Thorbjörn Fälldins gamla Bondeförbund vara svaga.

Som ofta är fallet syns effekterna av den ekonomiska krisen på landsbygden först. Med rusande energi-, el-, spannmåls-, foder- och gödselpriser börjar chocken ute på gården, långt innan den når hyllorna i matbutiken. Lantbrukare larmar för att det kommit hela tre prishöjningar på spannmål bara på en vecka (SVT 15/3). Borde inte Centerpartiet gå i spinn?

Det är svårt att föreställa sig att ens Maud Olofsson hade varit lika långsam att reagera på lantbrukares förhållanden. Djurproducenter tar den största bördan, i och med fodrets stora prisökningar. Fodermarknaden var redan utsatt för prishöjningar innan kriget bröt ut. Till en följd av pandemin ökade priset på foder med hela 38 procent förra året, och kriget har förvärrat det ytterligare. För landets djurproducenter betyder det en svår påfrestning, och för ett land som redan har så låg självförsörjningsgrad som Sverige är det illabådande inför framtiden om kriget fortgår.

Sveriges självförsörjningsgrad ligger på runt 50 procent. Hälften av all mat som konsumeras här produceras i utlandet. Det kan snabbt behöva skalas upp, vilket kriget tydliggjort. Vi kan inte förlita oss på import till en sådan grad att det skulle innebära svält vid en blockad, vilket inte längre är ett särskilt avlägset scenario.

Det betyder även mer stigande matpriser, då ökade drivmedelspriser och långa transportsträckor kommer landa på konsumenternas nota. I Norge arbetar Senterpartiet, Centerns systerparti, för att expandera åkermarken och säkra mer betesmark. När var senast Annie Lööf pratade i sådana termer?

Det skall sägas att Centerpartiet har drivit på för vissa viktiga frågor i detta hänseende, men med tanke på deras historiska – och till viss grad fortfarande levande – band är förslagen inte i balans med behoven. C driver exempelvis på för sänka drivmedelspriser, men bara för det redan synnerligen dyra biodrivmedlet.

De driver även på för mer generösa reseavdrag, vilket hjälper pendlare men är en skral tröst för bönder. Av Fälldins gamla politik återstår bara insikten att vi behöver ett starkt försvar, vilket Centerpartiet lyckligtvis driver vidare genom att verka för Natomedlemskap.

Om inte Centerpartiet vill driva jordbrukets intressen längre behöver våra bönder en ny stöttepelare. Kristdemokraterna har det senaste året spenderat mycket tid till att diskutera "hjärtlandet", och frågor som jakt och avfolkning. Om de även börjar driva på för dessa intressen så finns det nog många bönder och småstadsbor som kan tänka sig att bli deras vän.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.