Replik: Det behövs en satsning på fler vårdplatser i Värmland

Publicerad:
Vi vill se ett tillitsbaserat ledarskap på samtliga nivåer förvaltningar och verksamheter. Genom tillit och strävan för en god välfärd av hög kvalitet bygger vi ett starkare samhälle, skriver Mats Sandström, Ulric Andersson och Åsa Johansson. Foto: Anna Sims

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Lyckas vi inte med personalfrågorna så kan vi inte korta de köer som pandemin byggt upp och hålla vårdplatser öppna i den omfattning som värmlänningarna behöver, skriver Ulric Andersson, Åsa Johansson och Mats Sandström.

Svar till Sofia Rydgren Stale med flera (NWT 10/3).

Läget inom den värmländska sjukvården är ansträngt och så har det varit under de 12 år som den styrts av en borgerlighet. Alltför ofta rapporteras att det saknas både personal och vårdplatser. Det innebär att den vårdpersonal som finns kvar tvingas till ständiga omprioriteringar för att lösa de akuta problem som uppstår, vilket i sin tur leder till försämrade arbetsvillkor och en större risk för bristande patientsäkerhet.

Pandemin har särskilt satt strålkastarljuset på behovet av fler kollegor i den svenska hälso- och sjukvården. Vårdpersonalen i Region Värmland och i våra värmländska kommuner har tagit ett enormt ansvar under coronapandemin. Personalens uthållighet och hälsa är en av de största utmaningarna att hantera nu efter denna otroliga arbetsinsats. Lyckas vi inte med personalfrågorna så kan vi inte korta de köer som pandemin byggt upp och hålla vårdplatser öppna i den omfattning som värmlänningarna behöver.

För att möta kompetensbehovet har Socialdemokraterna i regeringsställning ökat antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, moderniserat läkarutbildningen och inrättat Sveriges första nationella vårdkompetensråd. Vi vill även skapa fler vägar in i vårdyrkena genom till exempel extratjänster, validering av kompetens, etableringsjobb och snabbspår för utländsk vårdpersonal. Möjligheterna att specialisera sig med bibehållen lön bör utökas både för högskoleutbildad personal och undersköterskor.

Så skriver du en debattartikel

Men satsningarna blir verkningslösa om vi inte kan behålla och rekrytera personal. Här är ledarskapet och cheferna avgörande. Vår ambition är att låta proffsen var proffs med möjlighet att utveckla sin fulla potential och bidra till arbetsplatsens utveckling. Vi vill se ett tillitsbaserat ledarskap på samtliga nivåer förvaltningar och verksamheter. Genom tillit och strävan för en god välfärd av hög kvalitet bygger vi ett starkare samhälle.

Vi har som opposition i regionen under åren lagt en rad politiska förslag med fokus på personalen. Exempelvis ville vi i budgeten för 2022 tillskjuta medel till åtgärder som både är personal och rekryteringsbefrämjande. Förslag om att inrätta ett personalutskott och om att ta fram ett personalpolitiskt program har lagts för att få ett samlat politiskt ansvar i frågorna.

För att stärka arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare har vi lagt förslag om att hitta arbetsmodeller som t ex ”min barnmorska” inom förlossningsverksamheten. Efter initiativ från oss deltar nu personalföreträdare vid regionens nämndsammanträden. Detta är viktigt för att vi som ansvariga politiker ska kunna ta emot synpunkter och få en bild av läget inom regionens verksamheter.

Regeringen tillskjuter nu medel till fler vårdplatser för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar. Vi delar regeringens uppfattning att vi behöver fler vårdplatser. Därför kommer vi ta initiativ till att regionen utreder hur vi får fler vårdplatser på våra sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara blir så bra som personalens förutsättningar medger. Att de har rätt kompetens, tid och tillräckligt många kollegor för att göra sitt jobb på bästa sätt. Det är så vi når en välfärd med hög tillgänglighet och kvalitet.

Ulric Andersson (S)

Regionråd i opposition

Åsa Johansson (S)

Regionråd i opposition

Mats Sandström (S)

Regionråd i opposition

Artikeltaggar

ArvikaÅsa JohanssonBarnmorskaCoronavirusetDebattKarlstadLäkareMats SandströmRegeringenRegion VärmlandSjuksköterskaSjukvårdSocialdemokraternaTorsbyUlric AnderssonUndersköterskaVårdplatser

Läs vidare