Insändare: Vi är stolta över att jobba för Karlstads energi!

Insändare
PUBLICERAD:
”Ledarnas tro och tillit till medarbetarna syns tydligt. Vi känner oss sedda och lyssnade på”, skriver signaturen ”Medarbetare”.
Foto: Peter Bäcker
Vi är medarbetare på Karlstads energi som skriver den här insändaren för att vi inte håller med tidigare artiklar som har speglat en negativ och ensidig bild om vår arbetsgivare Karlstads energi. För att lämna det här och komma vidare vill vi därför ger vår bild av vår arbetsplats och så som vi faktiskt upplever den.

Vi startade en förändringsresa år 2018 där alla anställda fick möjlighet att vara med att ta fram förslag på hur vi kan utveckla verksamheterna, både vad gäller nya produkter och tjänster och hur vi kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare till exempel genom att skapa en bättre arbetsmiljö. Flera av de produkter, tjänster och förslag till bättre arbetsmiljö som vi kom fram till på vår gemensamma utvecklingsdag år 2018 har genomförts och flera är på gång.

En förändringsresa är som det brukar vara, omvälvande, spännande, utvecklande och kan upplevas som otäck. Då gäller det att ha tålamod, en ökad förståelse för att allt inte är perfekt från början. Det är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att nå våra mål och skapa ett gott arbetsklimat under den här resan. Då blir resan mot målet mycket lättare och vi kan fokusera på rätt saker. Vi finns ju till för våra kunder och Karlstads invånare. Därför vill vi utföra vårt arbete på bästa möjliga, säkra och effektiva sätt och ständigt förbättra oss. Det är också viktigt för oss att inkludera varandra, se varandra och stötta varandra i allt arbete som vi gör som kollegor, för varandra och för kunden. Det ser vi till att göra varje dag i både smått och stort.

Ledarnas tro och tillit till medarbetarna syns tydligt. Vi känner oss sedda och lyssnade på. Vi har många olika typer av forum där vi kan lyfta, diskutera och framföra våra synpunkter och förbättringsförslag. Vill man vara anonym finns det möjligheter till det. Alla har ett ansvar för vårt gemensamma arbetsklimat och har också ett ansvar att lyfta synpunkter och förslag till förbättringar. Vi alla har också ett val att bidra till en god arbetsmiljö. Som anställd har vi inte bara rättigheter utan också skyldigheter och möjlighet till att bidra till det. Möjligheten att påverka har blivit ännu bättre de senaste åren och vi uppmuntras att fortsätta att vara delaktiga i vår förbättringsresa.

Vi är också glada och stolta över att vi har så bra medarbetare, chefer, ledare, vd och styrelse! Vi säger tack till våra kollegor, för allt arbete och energi ni lägger på ert arbete. Ni gör ett enormt bra jobb i vår gemensamma resa!

Medarbetare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.