Hoppa till huvudinnehållet

Mattias Nilsson: Slå inte ihop svenskämnena

Publicerad:
NWT Ledarredaktion
henrik.l.barva@nwt.se
Det ryktas att utbildningsministern har storslagna planer. Kommande barnkullar kan tvingas skörda det hon sår nu, skriver Mattias Nilsson.
Det ryktas att utbildningsministern har storslagna planer. Kommande barnkullar kan tvingas skörda det hon sår nu, skriver Mattias Nilsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nivån och kraven sänks. Motstånd ska röjas ur vägen. Helst ska inget vara svårt. Det mesta offras på jämlikhetens altare, skriver Mattias Nilsson.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) gav Skolverket i uppgift under 2020 att göra en bred översyn av svenskämnena i skolorna. (U2020/05524). Den ordinarie svenskundervisningen (SVE) berörs i utredningen och dessutom påverkas SVA-undervisningen, svenska som andraspråk.

Orsaken till förändringen? Regeringens ständiga blundande inför verkligheten, dess oförmåga att ta in fakta och kampen för millimeterrättvisa.

I skrivande stund har Skolverket ännu inte inkommit med sin utredning, som skulle vara klar 15 december förra året. Det ryktas att utbildningsministern har storslagna planer. Kommande barnkullar kan tvingas skörda det hon sår nu. Men lektorer och studierektorer vid Stockholms universitet oroas för att svenskämnet kommer att urholkas (Altinget 25/11 2021). Och Skolverket gjuter inte heller olja på de upprörda vågorna med något uttömmande svar.

Om Ekström får som hon vill slås nämligen ordinarie svenskundervisning (SVE) ihop med ämnet SVA, som i dag dras med lärarbrist och andra systemfel. Men SVA och SVE är två skilda skolämnen som fokuserar och opererar på olika plan.

Istället för att förbättra och utveckla den fleråriga SVA-undervisningen och lyssna till forskare och lärare, får den gå upp i rök. Socialdemokraterna planterar en politisk tröst i folkets hjärtan: ”Skolan är bäst, när den är lika dålig för alla!” Finns det månne en rädsla hos utbildningsministern att de olika ämnena i sig – och skilda åt – skapar ojämlikhet mellan fattiga och rika? Ett A- och ett B-lag?

Anna Ekström missar målet i så fall, ty de riktigt förmögna föräldrarna med barn i skolåldern kommer hon inte åt. Privatskolor eller utlandsstudier är redan gångbara alternativ. Men de flesta svenskar har inte dessa möjligheter. I sin ömma välvilja att likrikta folket, styra och leda det, vill hon skapa en ännu större, gråare och mer trögflytande medelmassa av nästa elevgeneration.

De minst studiemotiverade eleverna – eller de som föredrar praktiska ämnen – må ”tryckas uppåt” till den gråa medelmassan, vare sig de vill eller inte. Men fortsättningen blir lika ren och skär socialism: Elever med studievana bakgrunder – eller varför inte från hem som nyligen brutit med sin arbetarklasskarma? Ska de ”tryckas nedåt” i denna gråa medelmassa? De får ingen stimulans. Inga utmaningar. Nivån och kraven sänks. Motstånd ska röjas ur vägen. Helst ska inget vara svårt. Det mesta offras på jämlikhetens altare. Uppdraget är slutfört. Den gråa medelmassan är normen.

Skönjer vi Ekströms verkliga agenda här? Ty ur denna gråa, stora medelmassa ska sedan vi – drabbade medborgare – hämta morgondagens politiker, journalister, författare, forskare, lärare. Och utbildningsministrar.

Mattias Nilsson

Elev på SNB:s skribentskola

Artikeltaggar

AltingetAnna EkströmGrundskolanSigneratSkolverketSocialdemokraternaSpråkStockholms universitet