Hoppa till huvudinnehållet

Mats knäcktes av jobbet på Karlstads energi: ”Jag blev persona non grata”

Publicerad:
Mats Genell är en av de elva personer som sade upp sig från Karlstads energi under 2021. ”Jag blev persona non grata”, säger han till NWT.
Mats Genell är en av de elva personer som sade upp sig från Karlstads energi under 2021. ”Jag blev persona non grata”, säger han till NWT. Foto: Jonas Andersson

Karlstads energi är ett hyllat och framgångsrikt kommunalt bolag med höga resultat i undersökningar bland både kunder och personal.

Men många medarbetare har sagt upp sig de senaste åren – och i NWT:s granskning framkommer hård kritik mot ledningen.

– Ingen vågar säga något för man vet att man kommer få skäll, säger Mats Genell, tidigare projektledare som nyligen sade upp sig efter 14 år.

Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder. Goda resultat i interna ledar- och medarbetarundersökningar. En färsk arbetsmiljöcertifiering. Och ett rekordstarkt ekonomiskt resultat för 2021.

Karlstads energi är på många sätt ett framgångsrikt bolag. Men det finns också stark kritik mot hur arbetsplatsen fungerar, från tidigare och nuvarande medarbetare.

NWT har tidigare avslöjat att det finns ett stort missnöje med arbetsmiljön på renhållningen, där uppemot ett tiotal källor berättat om hög stress och en utbredd tystnadskultur. Nu uppger fler än en handfull personer med god insyn i andra delar av bolaget att problemen finns även på andra avdelningar.

Uppgiftslämnarna berättar om flera fall där medarbetare ställt frågor till ledningen eller kritiserat dess inriktning – och blivit utfrysta eller uppmanats att ta tillbaka sina frågor.

De senaste åren har Karlstads energi gjort stora förändringar i sin organisation och haft en betydande personalomsättning. Mellan 2019 och 2021 slutade 52 fast anställda personer.

29 av dem sade upp sig på egen begäran. Det är den högsta siffran i en jämförelse med de andra kommunala bolagen. Även sett i relation till bolagens totala personalstyrkor har Karlstads energi högst andel uppsägningar under perioden.

Fakta

52 personer har slutat på Karlstads energi under perioden 2019–2021:

29 slutade på egen begäran.

13 gick i pension.

7 sades upp på grund av arbetsbrist

3 köptes ut.

Den 22 februari i år hade bolaget 156 tillsvidareanställda.

Källa: Karlstads energi

Förändringsarbetet inleddes när en ny ledning, med vd:n Erik Kornfeld i spetsen, tillträdde under 2018. Enligt NWT:s källor har den nya ledningen gått hårt fram med sina idéer och det har varit svårt för personalen att göra sin röst hörd.

– Tog man upp något på möten gick han i klinch och sa att ”det där kan vi ta på mitt kontor”, säger en uppgiftslämnare.

Uppgiften bekräftas av flera källor, men förnekas av Erik Kornfeld.

Ifrågasatte vd:n

Mats Genell är en av de elva personer som valde att säga upp sig under 2021. Han ifrågasatte Erik Kornfeld vid ett par tillfällen och upplevde att det inte var populärt.

En gång hade han synpunkter på att en kollega blev uppsagd. Enligt Mats Genell undersökte ledningen inte möjligheterna att i stället omplacera personen.

– Erik svarade mejlledes först. Och efter en vecka kom han in på mitt kontor och skällde ut mig. Det kändes olustigt och obegripligt, säger Mats Genell.

Vd:n förnekar att han skällt ut Mats Genell.

– Jag minns att vi hade en arbetsbristsituation där en person fick gå, att han hade synpunkter på det och att vi hade en diskussion. Jag är inte en person som skäller ut folk, säger Erik Kornfeld.

Mats Genell och en kollega gjorde en gång en satirisk processkartläggning av vad som händer efter att en medarbetare uttrycker kritik eller ställer en fråga: ”Det slutar med skäll”.
Mats Genell och en kollega gjorde en gång en satirisk processkartläggning av vad som händer efter att en medarbetare uttrycker kritik eller ställer en fråga: ”Det slutar med skäll”. Foto: Jonas Andersson

I februari förra året höll Erik Kornfeld ett digitalt stormöte med personalen där han presenterade en omorganisation. Mats Genell frågade om det gjorts någon konsekvensbedömning för bolaget som helhet och av hur arbetsmiljön och varumärket skulle påverkas.

Enligt Mats Genell blev den frågan slutet på hans tid på Karlstads energi. I november gjorde han sin sista dag, efter att ha varit anställd i 14 år.

– Jag blev persona non grata. Visserligen utförde jag ett viktigt arbete med en stor upphandling, men min person var oönskad av ledningen. Det var den känslan jag hade. Jag sa upp mig för att min arbetssituation blev ohållbar och på grund av långvarig stress, säger Mats Genell.

Han säger att han fick korthuggna svar och att han hänvisades till att han skulle få svar senare. Bilden bekräftas av fler personer som var med.

– Efter mötet ringde avdelningschefen till mig och försökte få mig att ta tillbaka min fråga. Men de hade lovat att visa mig någon sorts dokument. Vilket dock aldrig hände.

Enligt Mats Genell satt han i flera möten med sin närmaste chef och avdelningschefen, där han fick höra att han hade uttryckt sig kantigt och klumpigt.

– Vilket säkert var sant. Jag förstod att min fråga var ytterligt obekväm.

Sedan Erik Kornfeld tillträdde som vd 2018 har Karlstads energi gått igenom stora förändringar.
Sedan Erik Kornfeld tillträdde som vd 2018 har Karlstads energi gått igenom stora förändringar. Foto: Jonas Andersson

Erik Kornfeld säger så här om stormötet:

– Jag minns att det ställdes en fråga och att vi berättade om de risk- och konsekvensanalyser som gjorts tillsammans med bolagets skyddsombud. Sedan föreslog jag att vi skulle ta en fortsatt diskussion separat.

Varför kunde inte den hanteras i gruppen?

– Han frågade efter en konsekvensbedömning för hela bolaget och den var gjord. Han fick svar på den fråga han ställt. Vi har självklart gjort alla de risk- och konsekvensbedömningar och omplaceringsutredningar som krävs.

Han tolkade det som att det inte var populärt att han ställde en fråga och att han försökte talas till rätta i enskilda samtal.

– Det kan inte jag kommentera, det är hans upplevelse. Det är alltid bra att föra en öppen dialog.

Tomma ord

I en tidigare intervju med NWT har Erik Kornfeld sagt att Karlstads energi gör många saker för att lyssna och ta vara på personalens åsikter, bland annat genom att hålla medarbetardialoger flera gånger per år. Men Mats Genell och flera andra personer vi pratat med tycker att det är tomma ord.

– Det pratas mycket om dialog, men ingen vågar säga något för man vet att man kommer få skäll i form av ett enskilt samtal med en högre chef om man ställer en fråga. Eller så tycker man bara att det är meningslöst, säger Mats Genell.

Efter 14 år valde Mats Genell att lämna Karlstads energi i slutet av förra året.
Efter 14 år valde Mats Genell att lämna Karlstads energi i slutet av förra året. Foto: Jonas Andersson

Flera av källorna säger att tystnadskulturen brett ut sig efter att den nya ledningen tillträdde. Mats Genell anser att Erik Kornfelds ledarstil är en betydande orsak till problemen.

– Ja, till stor del. Styrelseordföranden tycks också vara en del av problemet. Hur hon kunde vara så ointresserad var nästa läskigt, säger han och hänvisar till NWT:s intervju med Monika Bubholz (MP) efter avslöjandet om missnöjet på renhållningen, där hon bland annat sade att bolaget ”gör ett väldigt bra jobb” med arbetsmiljön.

Monika Bubholz svarar med att hänvisa till förändringsprocessen och konstaterar att den innebär såväl nya arbetssätt och tjänster som att vissa arbetsuppgifter försvinner.

– Sådant är ofta jobbigt och alla kommer inte tycka att det som sker är bra, hur mycket vi än försöker få med folk på tåget. Men jag står helt bakom det arbete som görs, säger hon.

Styrelseordföranden Monika Bubholz (MP) säger att hon förstår att omställningen i bolaget kan vara jobbig.
Styrelseordföranden Monika Bubholz (MP) säger att hon förstår att omställningen i bolaget kan vara jobbig. Foto: Karlstads kommun

NWT har sökt flera fackliga företrädare för att få deras bild av situationen. De flesta har antingen avböjt att kommentera eller inte svarat. Ett fåtal har sagt att de inte känner till de problem som beskrivs.

Mats Nilsson, Sekos skyddsombud på avdelningen energitjänster, hör till dem som säger att han inte känner till någon tystnadskultur.

– Jag tycker att det har blivit mycket bättre senaste åren. Vi har Sveriges nöjdaste fjärrvärmekunder och det får du inte utan en bra arbetsmiljö, säger Mats Nilsson.

”Stora förändringar”

Erik Kornfeld delar inte heller bilden av att det finns en tystnadskultur. Han säger att han lyft NWT:s påstående med skyddsombuden, men att ingen av de fackliga företrädarna kände till någon sådan kultur.

Mats Genell tycker att det är logiskt att kritiken inte kommit upp.

– Hur sannolikt är det att medarbetare som valt att stanna på företaget uttalar sig öppet kritiskt, om det finns en tystnadskultur?

Erik Kornfeld säger att det är naturligt att det uppstår ett visst missnöje under ett omfattande förändringsarbete, som han rekryterades till Karlstads energi för att leda.

– Det har inneburit stora förändringar som påverkat alla delar av bolaget och därmed alla medarbetare. Då kan man förstå att det finns de som tycker att det är jobbigt, men det är absolut nödvändigt att göra den här förändringen, säger Erik Kornfeld.

Karlstads energis vd Erik Kornfeld anser inte att det finns en tystnadskultur i bolaget.
Karlstads energis vd Erik Kornfeld anser inte att det finns en tystnadskultur i bolaget. Foto: Tommy Andersson/Karlstads energi

Vd:n hänvisar också till att bolaget ligger i Sverigetopp i kundnöjdhetsundersökningen och till de goda resultaten i ledar- och medarbetarundersökningarna.

”Är det mycket?”

Dessutom är många intresserade av att jobba på Karlstads energi, enligt vd:n. Tjänster på kundservice och återvinningen har haft 200 sökande och när bolaget rekryterat till HR och teknik har det funnits dussintals kvalificerande kandidater.

Det är 29 personer som valt att säga upp sig under de senaste tre åren, klart fler än på de andra kommunala bolagen. Vad tror du att det beror på?

– Jag tycker inte det är relevant att jämföra med de andra bolagen. Vi genomgår en omfattande förändringsresa i ett bolag där det stått väldigt stilla med en extremt låg personalomsättning tidigare. Är det mycket att sju eller elva av 160 medarbetare slutar på ett år? De flesta av dem har gått vidare till andra bra arbeten. Jag tycker att det är positivt att vi har medarbetare som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Fakta

Så många sade upp sig från de kommunala bolagen:

Karlstad airport: 5 (bolaget har i dagsläget 29 tillsvidareanställda)

Karlstads el- och stadsnät: 11 (87)

Karlstads energi: 29 (156)

Karlstads parkering: 0 (4)

KBAB: 12 (116)

Mariebergsskogen: 0 (33)

Siffrorna gäller 2019–2021.

Källa: De kommunala bolagen

Flera har slutat för att de inte tycker att Karlstads energi är en bra arbetsplats längre. Vad säger du om det?

– Det har jag lite svårt att kommentera, jag vet inte vilka du har pratat med. Men i en förändringsresa är det svårt att få med alla på tåget.

I februari i år hade Karlstads energi 156 tillsvidareanställda.
I februari i år hade Karlstads energi 156 tillsvidareanställda. Foto: Lisa Olaison

Att förankra hos personalen måste vara en viktig del av ett förändringsarbete. Anser du att ni fullt ut har lyckats med det?

– Överlag anser jag att vi har lyckats mycket bra. De allra flesta är väldigt engagerade. Jag är ute och träffar medarbetare flera gånger per år och vi har stormöten med bra engagemang.

Många av de jag pratat med säger att tystnadskulturen uppstått eller kraftigt förvärrats sedan du tillträdde som vd. Hur vill du kommentera det?

– Det är trist om enskilda uppfattar det så. Jag uppfattar det inte alls så. Tvärtom har vi väldigt många fler möjligheter att göra sin röst hörd jämfört med när jag började och vi prioriterar arbetsmiljön högre nu än tidigare. I en organisation som knappt förändrats tidigare är det inte lätt, även om det är önskvärt, att få med alla åt samma håll.

Tidigare texter i NWT:s granskning av Karlstads energi:

Larmet inifrån kommunala bolaget: Trakasserier, mobbning och tystnadskulturOro efter NWT:s granskning – Sörensen (KPL): ”Enormt stötande”Ordföranden slår tillbaka: ”Vi gör det väldigt bra”

Artikeltaggar

ArbeteErik KornfeldKarlstadKarlstads energiMonika BubholzSamhälle

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.