Hoppa till huvudinnehållet

Replik: En långsiktig ekonomisk plan är förutsättningen för en skattesänkning i Hammarö kommun

Publicerad:
Vi vill genomföra skattesänkningen på ett ansvarsfullt sätt, vilket för oss innebär att den sker i fler steg, skriver Solweig Gard.
Vi vill genomföra skattesänkningen på ett ansvarsfullt sätt, vilket för oss innebär att den sker i fler steg, skriver Solweig Gard. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att göra några som helst jämförelser mellan tv-programmet ”Lyxfällan” och strategin för att skapa en hållbar ekonomi för Hammarö kommuns är inte seriöst, skriver Solweig Gard.

Svar till Ola Jonsson och Bosse Henriksson (NWT 22/2).

För ett par veckor sedan fick vi åter igen ta del av ett debattinlägg kring Hammarö kommuns ekonomi, denna gång från Moderaterna i Hammarö kommun. I debattinlägget utläser jag tre områden som jag vill kommentera.

Vi socialdemokrater tillsammans med Vänstern såg redan inför 2019 att det fanns ett behov av att höja skatten och göra besparingar för att få ordning på ekonomin. Den nya majoriteten med Hammarösamverkan och Centern som tillträde efter valet 2018, valde att vänta med skattehöjningen ett år. Inför 2020 kom beslut om skattehöjning och besparingsåtgärder vilket vi alla såg behov av.

Det budgeterade resultatet för 2020 var 10,8 miljoner kronor. I resultatet fanns både skatteökning och sparåtgärder medräknat. När räkenskapsåret 2020 summerades visade det sig att Hammarö kommun, liksom övriga Kommunsverige, gjorde ett väldigt gott resultat. Moderaterna i Hammarö kommun verkar inte ha ställt sig frågan ”Varför blev det på detta vis?”

Hammarö kommun och övriga Kommunsverige gjorde det och såg att den största förklaringen till det goda resultatet gick att koppla till effekter av coronapandemin. Det må vara hänt att Moderaterna i Hammarö inte gjort denna analys, men att påstå att kommunens ekonomi är i balans utifrån ett resultat som till största delen kan förklaras med engångshändelser är väl magstarkt.

Så skriver du en debattartikel

Tack vare ett underlag för en långsiktig ekonomisk plan som togs fram i samband med budgeten för 2022 känner vi socialdemokrater tillsammans med den övriga majoriteten (Centern, Vänstern och Miljöpartiet) oss trygga i beslutet om förstärkning (ombudgetering) av budget för 2022. Hade vi inte haft detta underlag så hade det varit svårt att avgöra vilka konsekvenser som förstärkningen skulle innebära för kommande årsbudgetar. En långsiktig ekonomisk plan som sträcker sig fram till 2027, ett underlag som samtliga partier i kommunstyrelsen tagit del av.

I planen har vi tagit höjd för att kommunen växer exempelvis genom fler förskoleavdelningar och ökat behov av omsorg. Vi har också tagit med en sänkning av skatten. Vi vill genomföra skattesänkningen på ett ansvarsfullt sätt, vilket för oss innebär att den sker i fler steg. Vi väljer denna strategi för att ge verksamheterna tid att åtgärda strukturella kostnader och ta fram åtgärder för att kunna effektivisera verksamheterna.

Jag vill också kommentera kommunens investeringar och kostnader i samband med dessa. I underlaget för den långsiktiga planen har vi tagit med kostnader för beslutade investeringar. Det finns även vissa andra poster inräknade såsom en eventuell simhall, ny Jakobsbergsbro, vägar m m. I planeringen finns kostnader för räntor och avskrivningar inräknade samt eventuella ökade driftkostnader. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten är fullt medvetna om att det inte kommer vara möjligt att tillgodose alla behov av investeringar som finns. Vi kommer behöva prioritera.

Förutom ökade investeringskostnader och att Hammarö kommun växer, finns det nu också en prognos hur amortering av kommunens låneskuld ska genomföras. En låneskuld som i dag är 1,6 miljarder kronor. Tanken är att minst 1,5 miljarder kronor ska amorteras de kommande 20 åren.

Att göra några som helst jämförelser mellan tv-programmet ”Lyxfällan” och strategin för att skapa en hållbar ekonomi för Hammarö kommuns är inte seriöst. Det snarare vittnar om att Moderaterna i Hammarö inte brytt sig om att ta del av underlaget till den långsiktiga ekonomiska planen och att de inte gjort någon ordentlig analys av kommunens ekonomi.

Solweig Gard

Socialdemokraterna Hammarö

Artikeltaggar

ÄldreomsorgBarnomsorgBesparingstiderBosse HenrikssonCenterpartietDebattHammarö kommunHammarösamverkanInvesteringarKommunalskattKommunbudgetLyxfällanMiljöpartietModeraternaOla JonssonSocialdemokraternaSolweig Gard