Hoppa till huvudinnehållet

Värmland måste bli ett mer jämställt län

Publicerad:
För oss moderater är ett jämställt Värmland en av våra viktigaste frågor och under mandatperioden har vi tillsammans med Värmlandssamverkan valt att satsa extra medel för att Region Värmland ska kunna jobba ännu mer med frågan, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök.
För oss moderater är ett jämställt Värmland en av våra viktigaste frågor och under mandatperioden har vi tillsammans med Värmlandssamverkan valt att satsa extra medel för att Region Värmland ska kunna jobba ännu mer med frågan, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök. Foto: Anders Hanson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Förutom en rättvisefråga och grundläggande rättighet är jämställdhet en av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utveckling och attraktivitet, skriver Fredrik Larsson och Stina Höök.

Förändringen mot ett jämställt Värmland går alldeles för trögt och det hämmar utvecklingen i hela vårt län. Här behöver många fler bidra och hjälpa till. För i Värmland ska alla, oavsett kön, kunna forma sina livsresor utan att hindras av normer och värderingar om hur man borde vara.

Vi påverkas ständigt av normer och värderingar om hur vi förväntas vara och det är inte alltid så att vi tänker på det i vardagen. Att bryta normer tar tid. Som företrädare för ett parti som sätter individens frihet mycket högt på agendan så är möjligheten till fria val i livet en av våra viktigaste frågor. När människor av olika skäl hindras att göra egna val så är det vår uppgift att uppmärksamma och försöka arbeta bort dessa hinder.

För oss moderater är ett jämställt Värmland en av våra viktigaste frågor och under mandatperioden har vi tillsammans med Värmlandssamverkan valt att satsa extra medel för att Region Värmland ska kunna jobba ännu mer med frågan, både i våra egna verksamheter och i Värmland i övrigt. Men många fler behöver bidra och hjälpa till.

Så skriver du en debattartikel

Ytterst handlar jämställdhet om att alla ska kunna forma sitt liv och förverkliga sina drömmar utifrån den person man är, inte utifrån vilket kön man har. Men förutom en rättvisefråga och grundläggande rättighet är jämställdhet en av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utveckling och attraktivitet.

I dag har Värmland en av Sveriges mest könssegregerade arbetsmarknader. Män jobbar i branscher där de flesta andra är män och kvinnor i branscher där de flesta andra är kvinnor.

Att bryta det här mönstret är viktigt för att alla ska få en större frihet att välja yrke utan att traditionella normer och värderingar påverkar valet. Men det är också viktigt för att värmländska arbetsgivare ska kunna anställa de bästa medarbetarna oavsett kön.

Forskning visar dessutom att mer blandade organisationer och företag leder till bättre produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt - då kvinnors och mäns samlade kompetenser, erfarenheter och innovationsförmågor tas tillvara.

Var och en av oss är individer, med styrkor och svagheter – och det är utifrån den person man är som de fria valen måste få göras, inte utifrån kön. Hela samhället förlorar på att samhället inte fullt ut är jämställt. Arbetet med förändrade normer och värderingar utifrån kön och övrig mångfald behöver göras i de flesta organisationer och företag i vårt län. Det finns dock goda exempel och bra konkreta verktyg att använda i den processen. För ett jämställt Värmland är viktigt på riktigt!

Fredrik Larsson (M)

Regionråd, Region Värmland

Stina Höök (M)

Regionråd, Region Värmland

Artikeltaggar

ArbetsmarknadDebattFredrik LarssonInternationella kvinnodagenJämställdhetModeraternaRegion VärmlandStina HöökVärmlands länVärmlandssamverkan