Ensam är inte stark, bara ensam

Debatt | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Ett Nato-medlemskap skulle vara ett effektivt sätt att trygga vår möjlighet att kunna försvara vårt land och vår demokrati och veta att vi får hjälp när vi behöver den, skriver Niklas Wikström.
Foto: Vadim Ghirda/AP
Men frågan är, har vi råd, att i den nya verkligheten, ha en så stark tro på vår egen förmåga att vi kan leva efter devisen ”Ensam är stark” eller skulle vi faktiskt behöva hjälpa för att kunna bli hjälpta, skriver Niklas Wikström.

Med bil tar det 20 timmar. Längre bort från Karlstad är inte det europeiska krig, där människor nu attackeras för sin önskan om trygghet och demokrati. Människor vars verklighet har blivit en annan. Där barn inte kan gå till skolan, familjer splittras och framtiden är otrygg och oviss. Vi sympatiserar med dessa människor och önskar av hela våra hjärtan att de ska få hjälp, såsom vi skulle vilja ha hjälp om en totalitär makt ville ta kontroll över vår stad och våra liv.

Att hjälpa andra för att själva få hjälp. Är det inte så vi lärt oss att världen fungerar redan när vi är barn? Ändå är det med tvekan Sveriges styrande politiker till sist ger med sig och skickar defensiva vapen till Ukraina. Ett medlemskap i Nato är inte heller aktuellt. Men frågan är, har vi råd, att i den nya verkligheten, ha en så stark tro på vår egen förmåga att vi kan leva efter devisen ”Ensam är stark” eller skulle vi faktiskt behöva hjälpa för att kunna bli hjälpta?

Ukraina står i dag till stor del militärt ensamma när stridsvagnarna rullar in på landets gator, flyglarm ljuder och pappor, söner och bröder måste skiljas från sina familjer för att försvara sitt land. Nato och andra västländer har inte blivit den räddning som många ukrainare hoppats på. I Sverige bygger vår försvarspolitik på samma förhoppning om andra länders ingripande och undsättande vid en potentiell invasion.

För några år sedan gjordes en undersökning bland väljare för att ta reda på om de trodde att Nato skulle hjälpa Sverige vid en konflikt. Över hälften av Nato-motståndarna trodde att så skulle vara fallet. Men faktum kvarstår, Sverige, precis som Ukraina, är inte medlemmar i Nato.

Ett argument mot ett Svenskt medlemskap i Nato är att detta skulle provocera Ryssland, vilket sätter Sverige i samma position som Ukraina. Statsminister Magdalena Andersson (S) har betonat att Sverige själva och självständigt beslutar om sin säkerhetspolitik. I linje med detta borde Sverige inte låta andra länders ledare diktera villkoren för landets handlande utan vara ett föredöme och stå upp för den fria och demokratiska världen.

Ett Nato-medlemskap skulle vara ett effektivt sätt att trygga vår möjlighet att kunna försvara vårt land och vår demokrati och veta att vi får hjälp när vi behöver den. Nu står vi utanför Nato samtidigt som vi inte har en trovärdig alliansfrihet. Neutraliteten blir luddig när vår regering gång på gång lyfter olika former av samverkan med Nato. Vi behöver fråga oss när vi inte längre är neutrala utan bara utan inflytande.

Vi behöver varandra, i både stort och smått. Det kan vara allt från att hjälpa grannen med snöskottningen, till att vi tillsammans i vår kommun jobbar för ökad tolerans, tryggare miljöer och en bra skola men vi får inte glömma att lyfta blicken. Vi är en del av en värld och ett Europa som står inför svåra utmaningar.

190 mil från Karlstad, i Lviv, är frihet och demokrati inte längre en självklarhet. Vi behöver visa medmänsklighet för våra grannar. Vi liberaler anser att frihet måste försvaras och att detta är något vi måste göra tillsammans. Ensam är inte stark, bara ensam.

Niklas Wikström

Ordförande, Liberalerna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.