Insändare: Karlstad – pensionärsstaden

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är inte nöjd med utvecklingen i Karlstad.
Foto: Eva Häggdahl
Karlstads befolkning växer är det budskap vi ständigt matas med av stadens styrande politiker. Och visst växer Karlstad, men inte särskilt mycket. År 2021 var ökningen 580, vilket innebär 0,6 procent.

Skärskådar vi denna ökning så utgjorde pensionärerna 56,2 procent medan unga upp till och med 24 år svarade för 21,2 procent och de yrkesverksamma mellan 25 och 65 år för 22,6 procent. Bortförklaringar saknas inte, till exempel pandemin och att studenterna vid universitetet har hållit sig hemma.

I projektet TENTacle gjorde vi jämförelser mellan olika städer för att finna förklaringar till varför vissa städer utvecklas starkt och andra inte. En av dessa var Växjö, som har samma typ av geografiskt läge och hade liknande näringslivsstruktur som Karlstad för 50 år sedan. Båda städerna har exakt samma historia när det gäller utvecklingen från filial till universitet. Växjös är dock större än Karlstads idag.

År 1971 var Karlstads befolkning 12 605 fler är Växjös. År 2021 var Växjös innevånare 587 fler än Karlstads. Växjö ökade med 1 136 innevånare 2021. Den unga gruppen upp till och med 24 år svarade för 48,8 procent av ökningen och den yrkesverksamma mellan 25 och 65 år för 30,5 procent. Pensionärerna bidrog med 20,8 procent. Vilken skillnad mot Karlstad! Bortförklaringarna håller inte!

Det andra politiska mantrat är att Karlstad är Värmlands motor. Värmlands befolkning ökade med 311 år 2021, varav Karlstad svarade för 580 och de andra 15 kommunerna för -269. Av de 311 utgjorde pensionärer 776 medan alla åldrar upp till 65 år svarade för -469. De som är vår framtid och de som drar lasset lämnar Värmland.

Inflyttningar och utflyttningar mellan de värmländska kommunerna är såklart en nollsumma, men inte för alla. För Karlstad är det positivt med 174 nya innevånare från de andra 15 kommunerna, som har förlorat lika många. Karlstad är inte mycket till motor!

Trafikverkets svala inställning har måhända en förklaring. Karlstad levererar inte! Mycket stora belopp offentliga medel tilldelas flera organisationer i Karlstad. Staden måste ställa hårda krav på att generera BRP och befolkning.

Leif Lendrup

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.