Insändare: Ont om plats i våra skyddsrum – vilka prioriteras vid en kris?

Insändare | Ukrainakriget
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten ”Preppern” undrar vad som händer med kommuninvånarna som inte kan beredas plats i skyddsrum vid en eventuell kris.
Foto: Charlotte Ferneman
Efter kalla krigets slut började nedmonteringen/avvecklingen av svenska skyddsrum och beredskapslager förstördes. En nedmontering av kopparnätet pågår (något som Sunne kommun var först med i landet). Detta gör vår sårbarhet stor vid ett strömavbrott.

Jag kan notera att Sunne kommun enligt MSB i dag har 478 skyddsrumsplatser.

Det innebär att endast cirka 4 procent av kommuninvånarna kan beredas plats. Vilken utvald skara är det tänkt ska få kunna ta del av dessa? Och vad händer med resten av invånarna?

Patrick Sellman höll under den gångna hösten en ypperlig föreläsning i Sunne bibliotek om hemberedskap. Tyvärr var vi väldigt få i åhörarskaran och sannolikt människor som redan "tänkt". Hoppas denna föreläsning kan upprepas, kanske fler börjat vakna i de tider som nu råder. Hemberedskap och krishantering borde enligt min mening vara ett obligatoriskt ämne i skolan. Lyssna gärna på Johan Westerholm i radioprogrammet "Vi måste prata".

"Preppern"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.