Fler i Värmland

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Vackert i Värmland.
Foto: Håkan Strandman

Förra året blev vi 311 fler värmlänningar, och sju kommuner ökade sin befolkning. På det stora hela är det ändå mest på marginalen, även om det förstås är positivt. Vi får dock komma ihåg att 2021 var ett pandemiår som gjort att flyttmönstren nog varit lite speciella. Det var nog många i Sverige som tvekade när det gäller att jobba eller studera på nya orter. Det föddes också färre, vilket också kan ha berott på pandemin.

Vid Karlstads universitet är det också många som bedrev distansstudier. Trots att det byggts en hel del i Karlstad de senaste åren så saknas det likväl mycket småhus och villor. Hagfors gick lite mot strömmen och ökade för första gången på länge, och det är bara att gratulera.

Annars är det mycket externa faktorer från statsmakterna som påverkar viljan att flytta till landsorten, som höga drivmedelspriser och andra pålagor. Det måste till en politik som gör det mer gynnsamt att bo, arbeta och driva företag utanför storstäderna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.