Dags att gå med i Nato

Ledare | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Statsminister Magdalena Andersson (S) talar till nationen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det ryska anfallskriget mot Ukraina har ställt svensk säkerhets- och försvarspolitik i blixtbelysning. Det finns nu möjligheter att göra det vi borde ha gjort för länge sedan. Vi borde snarast ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato, och öka försvarsanslagen till 2 procent av BNP.

När statsminister Magdalena Andersson (S) höll ett tal till nationen på tisdagskvällen tog hon inte chansen att nämna Nato. Däremot sade hon att det kommer att bli ökade resurser till totalförsvaret, men utan att närmare specificera hur mycket och när. Hon borde följa sin tyske kollega Olaf Scholz exempel och meddela en kraftig upprustning.

Annars var talet lugnt och samlat, ägnat åt att inskärpa stundens allvar, men utan större konkretion. Andersson sade helt rätt att Sveriges säkerhet tjänas bäst av att hjälpa Ukraina att försvara sig. Just nu är Ukraina bålverket mot Putinregimens maktambitioner. För om han lyckas där så kommer han inte att stanna där. Hon sade också att vi måste vara varsamma med vilken information vi delar och sprider om hur det svenska försvaret opererar. En svensk tiger!

Ukrainakriget visar också på vilka risker det innebär att inte vara med i Nato. Utan de säkerhetsgarantier ett medlemskap innebär blir man utlämnad åt aggressioner. Nu hjälper många Ukraina, men det är ändå ytterst begränsat jämfört med vad det skulle ha varit om Ukraina hade varit ett Nato-land. Sannolikt hade det i sig avskräckt från ett ryskt angrepp. Nästa gång kan det vara vår eller Finlands tur.

I Finland har stödet för ett Nato-medlemskap skjutit i höjden. Enligt en färsk opinionsmätning är nu 51 procent av finländarna för att landet skall gå med i Nato, och bara 28 är emot. En svensk undersökning som presenterades innan storanfallet gav vid handen att 41 procent var för och 35 emot. Det skulle förvåna om inte Nato-opinionen nu ökat även i Sverige.

Nu finns det ett gyllene tillfälle att en gång för alla ta steget. Många tongivande socialdemokratiska opinionsbildare börjar också svänga i frågan. Vi har sedan många år ett djupt samarbete med Nato och med Förenta Staterna, och rent operativt är vi mer integrerade än många Nato-medlemmar. Ryssland vet var vi står, men utan formella säkerhetsgarantier kan vi inte räkna hem det stöd som Natos princip om "en för alla, alla för en" ger.

Oppositionen har ständigt drivit regeringen framför sig när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken. Utan detta tryck hade den (ändå otillräckliga) upprustning vi sett de senaste åren inte ägt rum. Det gäller också stödet till Ukraina, som för bara någon vecka sedan var helt omöjligt, ändå tills det visst blev möjligt. Hur länge skall det ta innan regeringen inser att vi har allt att vinna på att bli fullvärdiga medlemmar i Nato? I Finland diskuteras detta mer öppet och ett gemensamt svenskt-finskt inträde skulle sända en kraftig säkerhetspolitisk signal och stärka vår säkerhet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.