Trafikverkets snedfördelande förslag till nationell plan

Publicerad:
Dock är Trafikverkets beräkningsmodeller hårt kritiserade framför allt för att de undervärderar nyttorna med bättre järnvägar, skriver Ulf Flodin. Foto: Adam Ihse/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Trafikverkets förslag är en provokation mot Värmland. Detsamma gäller hur staten behandlar regionerna Västmanland, Kalmar, Kronoberg, Dalarna, Jönköping och Halland, skriver Ulf Flodin.

Är invånare i Värmland mindre värda än Stockholmare? Frågan aktualiseras av Trafikverkets ”Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033”. Planen innebär att investeringsnivån per invånare i Värmland föreslås bli 14 procent av det nationella genomsnittliga per capita nivån som är 50 000 kronor. Således föreslår Trafikverket cirka 7 000 kronor per invånare i Värmland. Varje stockholmare däremot förslås få 72 000 kronor, d v s mer än en genomsnittlig svensk.

I Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet ser vi behov av utveckling av järnvägen även i Värmland.

Finge Värmland en genomsnittlig investeringsnivå per invånare skulle det innebära 14 miljarder kronor. Det skulle räcka till att rusta upp hela Fryksdalsbanans 8 mil för cirka 100 miljoner kronor per mil för elektrifiering och helsvetsning av räls, totalt cirka en miljard kronor. Dubbelspår på Värmlandsbanan mellan Kil och Kristinehamn kostar cirka 5 miljarder kronor. Även många övriga järnvägssträckningar skulle kunna finansieras om Värmland finge samma per capita belopp som det svenska genomsnittet.

Så skriver du en debattartikel

Detta framgår av den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket presenterade 2021. Men dessa förslag finner Trafikverket samhällsekonomiskt olönsamma. Dock är Trafikverkets beräkningsmodeller hårt kritiserade framför allt för att de undervärderar nyttorna med bättre järnvägar. Bland annat bortser man från de regionala fördelarna med snabbare trafik och man undervärderar antalet nytillkomna tågresenärer efter järnvägssatsningar.

Trafikverkets förslag är en provokation mot Värmland. Detsamma gäller hur staten behandlar regionerna Västmanland, Kalmar, Kronoberg, Dalarna, Jönköping och Halland. Hur länge skall dessa regioner stillatigande finna sig att upprepade planperioder snuvas på sina rättmätiga delar av infrastrukturinvesteringarna?

Bakom Trafikverket står ju regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Dessbättre har regeringen ingen egen majoritet i riksdagen, så att en samlad opposition kan ändra ett förslag som är helt i otakt både med vår tids målsättning att hela Sverige ska leva samt våra klimat- och miljömål.

När ska förfördelade regioner i Sverige sluta sig samman för att få sin rättmätiga del av investeringskakan?

Ulf Flodin

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Artikeltaggar

Dalarnas länDebattHallands länInfrastrukturJärnvägJärnvägsfrämjandetJönköpings länKalmar länKlimatKronobergs länRegeringenRiksdagenSocialdemokraternaTågtrafikTomas EnerothTrafikverketVärmlands länVästmanlands län

Läs vidare