Äntligen ordning i skolfrågan

Ledare
PUBLICERAD:
Ordning och reda.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
Moderaterna lanserar en ambitiös plan för att återupprätta den svenska kunskapsskolan. Med fokus på ordning och reda, tydliga krav, faktainlärning och stärkta språkkunskaper gör Moderaterna en välkommen återkomst i skolfrågor.

I en debattartikel i Dagens Nyheter (18/2) stakar partiets nye utbildningspolitiske talesperson Lars Hjälmered tillsammans med partiledaren Ulf Kristersson ut en ny moderat skolpolitik. Det är ett hoppingivande avstamp på ett område som länge förbisetts.

Kristersson och Hjälmered vill göra upp med den progressiva pedagogik som allt för länge har präglat svensk undervisning. ”Skolans verkliga problem grundar sig i flumskolan. I brist på studiero. I vaga och obegripliga kunskapskrav. Undergrävd respekt för landets lärare,” skriver de och betonar att det särskilt har drabbat pojkar och barn med diagnoser.

Därför vill Moderaterna för det första få ordning på skolmiljön så att alla barn kan studera i lugn och ro. En ny brottsrubricering, liknande hot mot tjänsteman, för skolpersonal skall införas och rektorer skall bli skyldiga att hotfulla och utagerande ungdomar. Därtill skall fler jourskolor för våldsamma ungdomar inrättas och kombineras med sociala och medicinska insatser vid behov.

För det andra skall kunskapsinlärningen stärkas. M vill skriva en ny läroplan som lägger tonvikten på mätbara fakta, inspirerad av Finlands tidigare läroplaner. För att betyg skall bli mer rättvisande skall de nationella proven rättas centralt och ett särskilt slutprov genomföras efter årskurs nio.

För det tredje föreslås särskilda insatser riktade mot nyanlända och tyvärr även svenskfödda barn för att de inte skall fastna i utanförskap. Det viktigaste för dem är att lära sig det svenska språket annars blir all annan inlärning lidande. Därför vill M börja redan vid barnavårdscentraler och språkscreening. För barn som från tre års ålder inte kan svenska skall obligatorisk språkförskola införas, och för elever i grundskolan möjlighet att om en klass.

Slutligen vill Kristersson och Hjälmered också åtgärda bristerna i friskolesystemet. För att bevara valfriheten måste reformen vårdas. Vinstutdelning skall villkoras med att skolorna håller hög kvalitet, genom att uppställa hårda kriterier. Ägar- och ledningsprövningen skall skärpas och Skolinspektionen få ett särskilt uppdrag att granska misstankar om radikalisering och segregation. Därtill vill M införa ett gemensamt kommunalt kösystem samt göra skolvalet obligatoriskt för att öka likvärdigheten.

Moderaternas program för skolan riktar in sig på de verkliga problem som faktiskt finns. Det har som mål att stärka kvaliteten i såväl kommunala som friskolor så att alla barn får en god skolgång. Det står i skarp kontrast till Socialdemokraterna som försöker skylla alla problem på friskolorna och nu senast vill förbjuda kösystem och ersätta dem med lottning samt geografisk närhet.

Nu återstår för Moderaterna att lägga konkreta förslag för att nå de högt ställda målen. Att döma av denna kunskapsplan lär det dock inte blir något problem.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.