Ännu fler måste jobba med IT och teknik

Debatt
PUBLICERAD:
Undersökningen visar att antalet anställda inom IT- och teknikintensiva yrken ökade med 70 000 till 400 000 personer under perioden, skriver Ann Öberg, Åsa Zetterberg och Magnus Höij.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Digitaliseringen måste genomsyra kunskapsinnehållet i skolan för att väcka intresset för IT och teknik. Även lärarnas digitala kompetens måste höjas, skriver Ann Öberg, Åsa Zetterberg och Magnus Höij.

Antalet IT- och teknikintensiva yrken har ökat kraftigt under de senaste åren, inte minst i Värmland. Ännu ett bevis på vilken central roll kunskapsintensiva företag spelar för samhällsutvecklingen. Nu får inte politiken hamna på efterkälken.

Sverige har blivit en kunskapsintensiv tjänsteekonomi. Digitala tjänster är centrala för produktion, sysselsättning och export. Enligt Tech Sverige bidrar techbranschen nästan lika mycket till BNP som de traditionella basindustrierna tillsammans. I centrum av samhällets digitalisering står de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. Frågan är hur de kan växa och göra ännu mer nytta för samhället?

I dag är utvecklingen av IT-baserade tjänster en förutsättning för svensk konkurrenskraft och bidrar till minskad resursanvändning och hållbarare produktion och tjänsteutveckling. Dessutom exporterades under 2020 IT-tjänster för 140 miljarder kronor och teknikkonsult- och arkitekttjänster för 17 miljarder kronor.

Den digitala transformationen påverkar även arbetsmarknaden. Vi har kartlagt de vanligaste yrkena i Sverige mellan 2014 och 2019. Undersökningen visar att antalet anställda inom IT- och teknikintensiva yrken ökade med 70 000 till 400 000 personer under perioden. Yrkeskategorin är den som ökat mest av alla i 14 av landets 21 län, i Värmlands län med närmare 18 procent till över 7 000 personer. Därutöver har många personer IT- och teknikrelaterade arbetsuppgifter inom andra yrken.

Men trots att jobben blivit fler är kompetensbristen stor. Bara inom techsektorn behövs ytterligare 70 000 kvalificerade personer till 2024. Kompetensbristen är ett av de största hindren för tillväxt för IT- och teknikintensiva företag och i förlängningen hela näringslivet. Därför föreslår vi fem åtgärder:

1. Inför ett kompetensavdrag: Kompetensutveckling är grunden för konkurrenskraft, innovation och tillväxt. Arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling bör kunna kvitta kostnaderna mot skatt och arbetsgivaravgifter.

2. Prioritera digital kompetens i skolan: Digitaliseringen måste genomsyra kunskapsinnehållet i skolan för att väcka intresset för IT och teknik. Även lärarnas digitala kompetens måste höjas.

3. Sänkta marginalskatter: Sveriges höga marginalskatter gör att det lönar sig mindre att arbeta samt att Sverige får svårare att locka spetskompetens. Sänkta marginalskatter skapar jobb i kunskapsintensiva företag vilket påverkar andra sektorer och bidrar till sysselsättning, skatteintäkter och välstånd.

4. Värna systemet för arbetskraftsinvandring: Arbetskraftsinvandringen är och har varit bra för Sverige. I stället för att införa lönekrav och arbetsmarknadsprövning, vilket försvårar rekryteringen av nödvändig IT- och teknikkompetens, bör arbetsgivare och arbetstagare tillsammans avgöra vilken lön som är rätt.

5. Utbilda fler ingenjörer: Bara varannan student som börjar en ingenjörsutbildning tar examen. Utbildningarna motsvarar varken studenternas förväntningar eller näringslivets behov. De måste bli mer flexibla och, som Riksrevisionen föreslår, styras mot att fler tar examen.

Kunskapsintensiva tjänsteföretag inom IT och teknik spelar en avgörande roll i samhällets strukturomvandling. För att säkra svensk konkurrenskraft, öka välståndet och klara klimatomställningen måste dessa företag ges rätt förutsättningar att expandera och skapa ännu mer värde.

Ann Öberg

Vd, Almega

Åsa Zetterberg

Förbundsdirektör, Tech Sverige

Magnus Höij

Förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.