Insändarsvar: Därför höjer Karlstads Energi taxan

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Karlstads Energi förklarar varför taxan för sophämtning höjs i ett insändarsvar. Genrebild.
Foto: Lisa Olaison
Svar till ”Irriterad husägare”, NWT 220222

Arbetsmiljön är Karlstads Energi viktigaste hållbarhetsfråga. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av arbetsmiljön, inte minst för sophämtarna som i snitt tömmer 300 kärl om dagen. Den enskild största belastningen i sophämtarnas arbetsmiljö är dragavståndet, alltså avståndet mellan kärlets placering och sopbilen.

I den nya taxan, som kommunfullmäktige har beslutat om, har avgiften för dragavstånd höjts i syfte att få fler Karlstadsbor att välja bort dragavståndet och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö för våra sophämtare. Åtgärden har hittills lett till önskat resultat, sedan årsskiftet har andelen kunder som betalar för dragavstånd minskat med en tredjedel.

I taxan för 2022 ingår även en höjning av grundavgiften. Grundavgiften finansierar främst våra återvinningscentraler. Höjningen täcker våra ökade behandlingskostnader för det grovavfall som vi lämnar vidare för materialåtervinning. Även en ökad ambitionsnivå vad gäller återbruk av avfall ligger med i den nya taxan. Samtidigt har vi effektiviserat verksamheten genom att anpassa öppettiderna efter kundernas besöksmönster och infört ett nytt inpasseringssystem på Heden, Våxnäs och Djupdalen så att de företag som felaktigt lämnar avfall får betala för sig.

För standardabonnemanget, ett delat 240-literskärl för mat- och restavfall, innebär den nya taxan en ökad kostnad på 23 kronor i månaden.

De enskilda överenskommelser som bolaget träffat med tidigare anställda, varav en överenskommelse rör personal på insamlingen, har inte haft någon som helst påverkan på den nya taxan.

Malin Pettersson

avdelningschef Återvinningstjänster

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.