Replik: Ska man jubla i Grums och känna ilska i Hammarö?

Debatt
PUBLICERAD:
Av redovisningen i kommunbladen för Hammarö och Grums kommuner 2019 framgår att antalet barn i barngrupperna i Hammarö var 14,4 och i Grums 15,6, d v s mindre barngrupper i Hammarö, skriver Gerhard Eriksson.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT
Kashefi presenterar i debattartikeln alternative facts i likhet med vad Donald Trumps dåvarande pressekreterare gjorde, skriver Gerhard Eriksson.

Svar till Bettina Kashefi (NWT 10/2 2022).

Bettina Kashefi skriver i en debattartikel i NWT den 10 februari: "Hur kommer det sig att kostnaden för förskolan per inskrivet barn är 37 357 kronor högre i Hammarö kommun än i Grums? 173 887 kronor per barn och år i Hammarö kommun mot 136 530 kronor i Grums. Grumsborna sparar mer än en fjärdedel av kostnaden för varje förskolebarn jämfört med invånarna i Hammarö.

"Det skulle kunna vara så att kvaliteten på förskoleverksamheten i Hammarö gör det värt denna skillnad. Men de undersökningar som gjorts på området visar allt som oftast inget samband mellan kostnad och kvalitet. Grumsborna får alltså sannolikt mycket mer för pengarna. Det bör de vara glada över. Hammaröborna har mindre anledning att jubla."

Stämmer Kashefis utsagor att det inte görs undersökningar som visar samband mellan kostnad och kvalitet i kommunal förskoleverksamhet? Nej, dessa samband presenteras årligen, med viss förskjutning, i den av Skolverket framtagna redovisningen av kvalitetsindikatorer i det s k Kommunbladet. Detta verktyg används av bland andra lokalpolitiker och Skolinspektionen för att jämföra kostnader och kvalitet i kommunala förskole- och skolverksamheter.

Av redovisningen i kommunbladen för Hammarö och Grums kommuner 2019 framgår att antalet barn i barngrupperna i Hammarö var 14,4 och i Grums 15,6, d v s mindre barngrupper i Hammarö. I Hammarö var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen dubbelt så stor som i Grums; 78 procent respektive 37 procent. Antalet inskrivna barn per årsarbetare var lägre i Hammarö än i Grums. Således var kvaliteten i förskoleverksamheten betydligt högre i Hammarö kommun än i Grums, precis tvärtemot Kashefis slutsatser!

Kashefi är kanslichef för den av Leif Östling grundade Kommissionen för skattenytta, en kommission som ska granska ”hur sambandet ser ut mellan vad vi betalar in och kvaliteten i det som kommer ut och hur medborgarna upplever servicen.” Kashefi presenterar i debattartikeln alternative facts i likhet med vad Donald Trumps dåvarande pressekreterare gjorde, då han hävdade att publiken vid presidentinstallationen i januari 2017 var betydligt större än vad flygbilderna visade. Är det denna form av fakta och slutsatser som Kommissionen för skattenytta kommer att presentera i sina rapporter torde de inte uppfattas som särskilt seriösa.

Gerhard Eriksson

Tidigare undervisningsråd vid Skolinspektionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.