Brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter

Debatt
PUBLICERAD:
Att drabbas av brott är en djup kränkning som lämnar spår. Ärr som kanske inte syns på utsidan men som känns desto mer inombords, skriver Monica Ekström.
Foto: Sanna Emanuelsson
Brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter och kan inte ignoreras genom politiska trender eller enskilda myndigheters intressen och begränsade ansvarsområden, skriver Monica Ekström.

I dag är det Internationella brottsofferdagen. Dagen instiftades i slutet av 1980-talet av Brottsofferjouren. Syftet är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer samt med att förebygga brott. Martin Luther Kings ord om att tragedin i världen inte är de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad, var en ledstjärna i förverkligandet av dagen.

Brottsofferjouren är en ideell organisation med över trettio års erfarenhet av att ge information och stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Under dessa år har vi sett förbättringar rörande samhällets ansvar för brottsutsatta men vi ser fortsatt ett behov av att stärka brottsoffers position i samhället. Brottsoffers rättigheter är mänskliga rättigheter och kan inte ignoreras genom politiska trender eller enskilda myndigheters intressen och begränsade ansvarsområden.

Det är en mänsklig rättighet att slippa utsättas för våld och övergrepp men också att få skydd och stöd om man utsätts. Att drabbas av brott är en djup kränkning som lämnar spår. Ärr som kanske inte syns på utsidan men som känns desto mer inombords. Det är en kränkning och en kamp som i många fall kan vara livslång. Att bli utsatt för brott drabbar inte enbart den utsatte, utan också anhöriga.

Stora grupper, som kvinnor, barn och funktionsnedsatta har uppmärksammats i särskilda konventioner för att deras mänskliga rättigheter ska tryggas och att de ska bli mindre sårbara. Men rättigheter förverkligas inte av att de finns i tryck, de måste följas och göra skillnad för dem det handlar om. Lagar och konventioner ska tillämpas! Tillämpningen ska dessutom kombineras med professionellt och respektfullt bemötande.

Brott kan drabba alla, oavsett kön eller ålder. Vissa personer är dock mer sårbara än andra. Det kan handla om exempelvis de som har funktionsnedsättningar, äldre, unga, Hbtq-personer samt personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.

Till Brottsofferjouren kan alla som anser sig vara utsatta för ett brott samt deras anhöriga vända sig. Vi ger ett professionellt medmänskligt stöd med syfte att brottsoffer ska hitta vägen tillbaka till en fungerande vardag. Ett tidigt brottsofferstöd har både ett hälsofrämjande, förebyggande och behandlande perspektiv vilket bidrar till en hållbar utveckling och en bättre folkhälsa i Värmland.

Brottsligheten kostar samhället stora summor varje år. De summor som läggs på brottsofferstöd och på brottsförebyggande åtgärder är små i förhållande till detta. Det är dags för en kraftsamling för att alla som utsätts för brott ska få det stöd de har rätt till.

Brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete får inte ses som en betungande kostnad, utan som en investering för framtiden. Nu förväntar vi oss att de politiska partierna inför valet i höst verkligen vill lyfta alla brottsoffers rätt till stöd och här ingår också stöd till både anhöriga och vittnen!

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.