Arlanda blottar säkerhetsrisker

Ledare
PUBLICERAD:
Säkerhetskontroll i kinesisk regi.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
De senaste nyheterna om Arlanda flygplats visar att det saknas ett genomtänkt säkerhetsperspektiv för den kritiska infrastrukturen.

Regeringen har tillsatt en utredare för att ta fram en plan för utvecklingen av Arlanda. Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister (M), som bland annat suttit i regeringens Arlandaråd skall titta på hur flygplatsen skall bli mer konkurrenskraftig och mer lättillgänglig för resande till och från Stockholm.

I sak kan det verka som goda nyheter, särskilt om Norman föreslår en fjärde landningsbana. Men utredningen handlar egentligen om Bromma flygplats. Den är det senaste steget i försöken att lägga ned huvudstadens enda stadsnära flygplats. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är ärligt rättfram med att utveckling av Arlanda är till för att kunna avveckla Bromma.

Det är ett dumt beslut av många skäl. Bromma flygplats är en viktig tillgång för arbetspendling. De beräkningar om minskad flygtrafik som Eneroth lutar sig mot är från pandemin då alla rekommenderades att minimera sitt resande. Mest allvarligt är dock att det skulle försvaga rikets krisberedskap.

Redan när en tidigare utredning i september förra året föreslog att lägga ned Bromma varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för följderna. Att koncentrera all flygtrafik runt Stockholm till en enda flygplats, Arlanda, försämrar vår handlingsfrihet. Det kan försämra möjligheterna för lufttransporter som ambulansflyg, räddningsinsatser och evakuering.

”En god tillgång på väl utspridda och väl utrustade flygplatser bedöms vara en nödvändighet för landets totalförsvar vid svåra påfrestningar och krig”, skriver generaldirektören Charlotte Petri Gornitzka i myndighetens remissvar (20/12 2021). Men det verkar regeringen ha glömt.

Bristen på säkerhetstänkande gällande landets flygplatser blev ännu mer uppenbar av en annan nyhet samma dag som utredningen tillsattes. Aftonbladet rapporterade (15/2) att säkerhetskontrollerna på Arlanda kommer att skötas av det kinesiska bolag Nuctech. Företaget har nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet och till militären. Därför är det svartlistat i bland annat USA.

Nuctech vann upphandlingen eftersom det erbjöd hög kvalitet till lågt pris. Något som lär bero på att bolaget strategiskt dumpar sina priser, med 30 till 50 procent, i syfte att etablera sig i europeiska länder. Kopplingarna till Pekingregimen har dock inte Swedavias chef för entreprenadinköp, Håkan Jansson, någon uppfattning om. På frågan om det gjorts en säkerhetsbedömning ger han det inte särskilt betryggande svaret ”det utgår jag ifrån”.

Oppositionen har med rätta agerat och kallat näringsministern har kallats till riksdagen för att förklara hur denna situation kunnat uppstå. Moderaterna kräver också en tydlig handlingsplan mot hybridhot och mer resurser till Säkerhetspolisen för att kontrollera utländska bolag.

Att oppositionen också har agerat för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats visar att den tar rikets säkerhet på större allvar än regeringen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.