Hoppa till huvudinnehållet

Mer vildsvin på menyn

Publicerad:
Vildsvin är gott.
Vildsvin är gott. Foto: Hasse Holmberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den värmländska vildsvinsstammen växer sig allt större och nationellt är vildsvinet i dag det vanligaste jaktbytet – det skjuts i Sverige dubbelt så många vildsvin som älgar. Men vildsvinen skapar också starka känslor, i synnerhet bland lantbrukare som ibland drabbas av djurens framfart.

Från värmländskt håll kom förra året en motion till Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) förbundsstämma som krävde utrotning av vildsvinet i Sverige. Stämman landade dock i att istället förorda en nollvision beträffande de skador som vildsvinen orsakar lantbruket.

Det är viktigt att hitta lösningar där lantbrukarna känner att de får stöd. Det är olyckligt om de två grupper som kanske mer än några andra symboliserar en levande landsbygd – bönder och jägare – skall hamna i strid med varandra. Det bästa sättet att hålla nere skadorna är naturligtvis att ha en tillräckligt stor avskjutning. På så sätt minskar vi även riskerna för andra otrevliga konsekvenser, såsom trafikolyckor.

Samtidigt som jägarna ökat avskjutningen rejält, över 150 000 vildsvin fälldes under det senaste jaktåret, är det förvånansvärt lite kött som når konsumenterna. Bara 15 procent av de vildsvin som skjuts når den svenska marknaden – detta samtidigt som vi varje år importerar över 3 000 ton vildsvinskött.

I dag får jägare inte sälja, och inte ens skänka bort, vildsvin eller kött av vildsvin om det inte passerat en vilthanteringsanläggning. För en jägare i norra Värmland innebär det att man måste ta sig ned till Kil eller Karlstad för att komma till ett godkänt slakteri. Det är helt enkelt för krångligt för jägare att sälja köttet vidare. Konsekvensen blir att många skjutna vildsvin grävs ned när det inte längre finns plats i jägarens egen frysbox.

Detta är ett enormt slöseri. Vildsvinskött är fantastiskt gott och uppfyller dessutom kraven för att kallas klimatsmart. På samma sätt som man ganska enkelt kan köpa exempelvis älg eller rådjur, borde fler svenskar ges möjlighet att äta vildsvin på restaurang eller servera det hemma som söndagsmiddag.

Redan våren 2018 lämnade Svenska Jägareförbundet tillsammans med LRF en hemställan till regeringen som handlade om just detta. Detta ledde till att Livsmedelsverket fick i uppgift att ta fram ett förslag till nytt regelverk. Efter remissrundor gav Livsmedelsverket till slut ett föreskriftsförslag till regeringen i mars förra året.

Med det nya förslaget blir det tillåtet för jägare att leverera ett visst antal vildsvin direkt till butiker och restauranger. De jägare som genomgått en utbildning i bland annat provtagning (exempelvis testas vildsvin för trikiner) och slakthygien får även sälja kött motsvarande 20 vildsvin direkt till konsumenter. Förslagets syfte är att hålla nere kostnader och administrativa bördor, utan att göra avkall på livsmedelssäkerheten.

När Livsmedelsverket presenterade sitt förslag förra året, trodde de att det skulle kunna träda i kraft redan i början av detta år, men så har ännu inte blivit fallet utan det talas istället om att det skall kunna bli verklighet i juli. Huruvida det är på departementsnivå eller på EU-nivå som förslaget har fastnat är oklart. Men klart är att det är hög tid att göra verklighet av denna reform och ge fler svenskar möjlighet att köpa vildsvinskött – på restaurang, i matbutiken eller direkt från en jägare.

Artikeltaggar

ButikerEUJaktJordbrukKlimatKrogarLedareLivsmedelLivsmedelsverketLRFRegeringenSkogsbrukTrafikolyckorVildsvin