Skogsbruket under ett gigantiskt hot

Publicerad:
Skogsägare kommer att löpa risk att bli dömda för artskyddsbrott för att ha gjort exakt samma saker som de gör i dag, skriver Kjell-Arne Ottosson. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det finns helt enkelt ingen möjlighet att skydda fåglar på individnivå och samtidigt förvalta skogen på ett rationellt sätt, skriver Kjell-Arne Ottosson.

Nyligen landade något som verkligen kan liknas vid en briserande bomb i den svenska skogsnäringen, från största skogsbolag till minsta lilla småbrukare. Skogsstyrelsens nya praxis kommer att göra skogsbruket som vi känner det i dag helt omöjligt.

En av de nya regler som ska tillämpas är att skogsägaren ska vara skyldig att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Även fåglar som är mycket vanligt förekommande i Sverige ska alltså behandlas som om deras existens vore hotad.

Det gäller inte bara att skydda antalet på artnivå, utan varenda individ. Dessutom blir skogsägaren skyldig att ta hänsyn till en rad andra fridlysta växter och djur vid skogsbruksåtgärder, och att inför en avverkning är skogsägaren skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att inte fridlysta arter ska påverkas på ett sätt som strider mot lagen.

Vad blir de praktiska konsekvenserna av allt detta?

Den första är naturligtvis en väldig massa kostsam byråkrati vilket är det sista skogsbruket behöver och synnerhet inte de småskaliga brukarna. 50 procent av den svenska skogen är privatägd och ett diversifierat brukande är positivt för biologisk mångfald.

Så skriver du en debattartikel

Den andra är att mycket skogsbruk som bedrivs i dag inte kommer att kunna äga rum i morgon. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att skydda fåglar på individnivå och samtidigt förvalta skogen på ett rationellt sätt.

Och den tredje konsekvensen är att skogsägare kommer att löpa risk att bli dömda för artskyddsbrott för att ha gjort exakt samma saker som de gör i dag. Skogsägare måste med denna praxis bli både jurister och ornitologer.

För det fjärde kommer lönsamheten för skogsägare och industri begränsas kraftigt då till exempel entreprenörer behöver ersättas för stillestånd under en del av året.

För det femte kommer detta i sin tur att sätta gigantiska käppar i hjulet för omställningen till fossilfritt då skog som växer och förnyas tar upp stora mängder koldioxid och lägger vi därtill substitutionseffekten ja då är skogen vår stora konkurrensfördel i omställningen till en värld som bygger på förnybart. Att omkullkasta en av Sveriges största basindustrier som dessutom är en del av klimatlösningen är helt orimligt!

Det är ingen idé att skylla på EU, för denna situation har uppstått till följd av hur EU-direktiv har genomförts i svensk lagstiftning. Problemet har uppstått i Sverige. Men därför kan det också lösas i Sverige. Kristdemokraterna kommer därför ligga på för att regeringen omgående ska göra en förordningsändring för att se till att regler för hotade arter skiljs från regler för vilda fåglar i största allmänhet. Skogsstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en praxis som faktiskt tillåter ett lönsamt skogsbruk.

För vi ska komma ihåg vad som står på spel. Skogsnäringen är en enorm exportindustri som bidrar högst påtagligt till Sveriges välstånd och positiva klimateffekter. I många län är skogsnäringen en avgörande del av näringslivet, inte minst i Värmland. Utan produkter från skogen slutar vardagen att fungera och den gröna omställningen blir helt omöjlig.

Den nya ordning som Skogsstyrelsen har aviserat riskerar att skapa en enorm oordning. Situationen i skogen måste lösas. Nu!

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Riksdagsledamot från Värmland

Artikeltaggar

ÄganderättDebattEUFåglarFöretagandeIndustrierKjell-Arne OttossonKlimatKristdemokraternaNaturskyddSkogSkogsbrukSkogsnäringSkogsstyrelsen

Läs vidare