Jessica Polfjärd: Viktig cancerbekämpning på EU-nivå

Signerat
PUBLICERAD:
Sverige kan på många områden tjäna som inspiration för andra att förbättra såväl prevention som behandling av cancer, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Fredrik Persson/TT

Direkt från Europaparlamentet

Om vi i hela EU kan satsa gemensamt på forskning och utveckling skulle det vara en otrolig tillgång i arbetet med att bekämpa cancer, skriver Jessica Polfjärd.

Ett vanligt tema i mina krönikor har varit att EU ska spela en roll där det finns ett mervärde och där vi gemensamt kan göra skillnad. Det finns många frågor som EU inte ska arbeta med, och på gott och ont är det inte sällan dessa frågor jag som Europaparlamentariker måste jobba med.

Därför är det väldigt glädjande när vi i Europaparlamentet behandlar frågor där det europeiska samarbetet verkligen kan göra skillnad.

Just den här veckan behandlar vi en av de största hälso- och sjukvårdsfrågorna: cancer. Även om de flesta delarna av hälso- och sjukvårdspolitiken på goda grunder ligger hos medlemsländerna, kan vi göra skillnad i kampen mot cancer när vi arbetar gemensamt. Det är när vi möter gemensamma hot och utmaningar som vi kan se värdet av ett svenskt medlemskap i EU.

För i arbetet mot cancer måste vi helt enkelt samarbeta och ensam är inte stark. Bara i Sverige fick över 60 000 människor en cancerdiagnos år 2020. I Europa fick under samma år 2,7 miljoner människor ett cancerbesked och 1,3 miljoner avled, varav 2 000 var barn och unga.

Även om mycket redan görs i dag visar siffror som dessa med all önskvärd tydlighet att mer behöver göras. Det finns redan flera bra förslag på bordet, som någorlunda enkelt skulle kunna sjösättas inom kort om den politiska viljan var starkare.

Att vi kan om vi vill är kanske det viktigaste ledordet i den europeiska gemenskapen. Det har vi nämligen sett flera exempel på i närtid, med vår rejäla satsning på klimatet, och den nya lagstiftningen på området som det bästa exemplet.

På hälsoområdet borde även EU:s arbete med att ta fram ett vaccin mot Covid-19 inspirera till vidare gemensamma satsningar inom hälso- och sjukvård. Flera länder i Europa har till exempel en framstående läkemedelsindustri som framgångsrikt bedriver forskning för att hitta nya sätt att behandla sjukdomar.

Inte minst i Sverige har vi flera goda exempel på detta. Om vi i hela EU kan satsa gemensamt på forskning och utveckling skulle det vara en otrolig tillgång i arbetet med att bekämpa cancer. Det finns flera framstående forskningsprogram och vi behöver använda dem ännu bättre.

På temat forskning behöver det också säkerställas att nya behandlingsmetoder snabbare och enklare kommer fler patienter till del. Att den gemensamma inre marknaden fungerar även för läkemedel är livsviktigt.

Vi behöver också inse att vi har mycket att lära av varandra. Sverige kan på många områden tjäna som inspiration för andra att förbättra såväl prevention som behandling av cancer. På samma sätt finns det saker vi skulle kunna lära av andra.

Den som tror att vi i Sverige kan hantera alla våra problem själva vilseleder sig själv. Det finns absolut frågor där vi såväl kan som ska fatta egna beslut, men det är ofta så att vi behöver internationellt samarbete.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.