Låt äldre välja sitt äldreboende

Publicerad:
I dag lider vissa kommuner akut brist på äldreboenden. Så kan vi inte ha det. I andra kommuner står rum på boenden tomma, skriver Åke Granö och Kjell Sundström. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Självklart ska varje ansökan om särskilt boende prövas. Men större hänsyn måste tas till individens önskemål, skriver Åke Granö och Kjell Sundström.

Sjunker människovärdet med stigande ålder? Det kan verka så när man ser hur samhället begränsar möjligheterna till en värdig ålderdom. Jag tänker då främst på alla som söker ett äldreboende och verkligen behöver det – men får nobben.

Några av dem har nyligen trätt fram i Aftonbladet. I tidningens tv-program 600 sekunder (11/1 2022) intervjuas Bosse, 71, som blev halvsidesförlamad efter en stroke. Till en början klarade han sig bra med hemhjälp, men hälsoläget förvärrades successivt. Till sist kunde han inte ens gå på toaletten, och urinstanken i bostaden gjorde att han vräktes. Hans ansökan om äldreboende avvisades. Kommunens handläggare hänvisade Bosse till en hotellsajt! Inte förrän han drabbades av hjärtstillestånd och var ytterst nära att dö fick han komma till ett äldreboende.

Fallet Bosse ger förstås inte en rättvis bild av hur äldreomsorgen ser ut generellt. Men det är illa nog att något sådant kan hända i enstaka fall. Och den kartläggning Aftonbladet gjort visar att tusentals äldre svenskar varje år får avslag på sin begäran om äldreboende. Bland dem finns multisjuka, dementa, ensamma, rädda människor. Äldrevårdens nej är inte enbart smärtsam för den drabbade individen, utan lägger också en tung börda på anhöriga.

Så skriver du en debattartikel

Att bo kvar hemma och få stöd av hemhjälp är huvudspåret i äldreomsorgen. Det passar många, men inte alla. Långt ifrån alla. Självklart ska varje ansökan om särskilt boende prövas. Men större hänsyn måste tas till individens önskemål, det visar Aftonbladets artikelserie. I ett demokratiskt och humant samhälle ska inte valfriheten vara begränsad till yngre åldersgrupper. Också äldres vilja måste respekteras.

I dag lider vissa kommuner akut brist på äldreboenden. Så kan vi inte ha det. I andra kommuner står rum på boenden tomma. Vilket inte är så konstigt med tanke på hur äldreomsorgens förtroende skadats under pandemin. Men när den är över kan vi räkna med ett ökat tryck på särskilt boende också i sådana kommuner. Att hänvisa till hotellsajter håller förstås inte i det läget.

Till sist. I utformningen av omsorgen för äldre bör inte bara individens fysiska utan också mentala och andliga behov beaktas. När döden nalkas på ett påtagligt sätt väcks de existentiella frågorna till liv.

Inom Riksförbundets pensionärsgemenskap (RPG), en pensionärsorganisation där kristna värden och en kristen människosyn utgör den ideologiska grunden, tycker vi att det är en viktig fråga, som ett humant samhälle bör beakta.

Åke Granö

Distriktsordförande, RPG Örebro-Värmland

Kjell Sundström

Representant för RPG i Värmland

Artikeltaggar

AftonbladetÄldreÄldreboendeÄldreomsorgDebattKommunerPension

Läs vidare