Hedersrelaterat våld ska kartläggas

Debatt
PUBLICERAD:
Fadime hade redan före sin död blivit en symbol för kampen mot hedersvåld och för alla kvinnors rätt att själva välja partner, skriver Peter Sörensen med flera.
Foto: Maja Suslin / TT
Motion från Karlstadpartiet vann gehör. Nu ska förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen kartläggas, skriver Peter Sörensen med flera.

Den 21 januari i år uppmärksammades tjugoårsdagen av hedersmordet på Fadime Sahindal som sköts till döds av sin egen far år 2002. Fadime hade redan före sin död blivit en symbol för kampen mot hedersvåld och för alla kvinnors rätt att själva välja partner. Och mordet av henne kom att väcka den bredare debatten om hedersrelaterat våld i Sverige.

Tjugo år har gått sedan hon mördades. Mycket arbete har gjorts. Och massor återstår ännu att göra. Hederskulturen är lika svårbegriplig som fruktansvärd och den borde varken höra hemma i vårt samhälle eller någon annan stans.

Åren 2017-2018 gjorde storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm en gemensam kartläggning av elever i årskurs nio. Rapporten, med titeln ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar”, visade att närmare var sjätte niondeklassare i Göteborg, Stockholm och Malmö lever under hedersförtryck och att en stor andel utsatts för våld. Och 10-20 procent av eleverna är utsatta för oskuldsnormer, d v s att man inte får välja partner själv och samtidigt tvingas till kyskhet och att vara oskuld tills man gifter sig.

Karlstads kommun har sedan flera år tillbaka påbörjat ett brett och ambitiöst arbete när det gäller kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men det har fram till idag saknats en heltäckande bild av hur omfattande problemet är i vår kommun.

Den saken ska det nu bli ändring på. Den 20 januari beslutade kommunfullmäktige nämligen att stödja en motion från Karlstadpartiet om att låta kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Karlstads kommun. Samtliga oppositionspartier – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – röstade för motionen medan samtliga partier i det blågröna minoritetsstyret – Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet – röstade emot. Och med 33 röster för och 28 emot fick motionen bifall.

Beslutet innebär att kommunledningskontoret nu ges i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning som undersöker hedersvåldets karaktär och omfattning med syfte att få ett gediget kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Samt säkra att såväl de som är utsatta för som de som utövar våld får adekvata insatser.

Brottsofferjouren i Värmland har länge tryckt på om behovet av att länets kommuner lägger tid och resurser på att ta fram sådana kartläggningar. Och Nationellt centrum för kvinnofrid, som fått regeringens uppdrag att verka för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, betonar också de vikten av att kommunerna kartlägger problemets omfattning.

Vi är därför mycket glada att vi nu tillsammans med de övriga oppositionspartierna kunde enas i beslutet att låta ta fram en sådan kartläggning. Vi är övertygade om att det kommer att bidra med ytterligare kraft och kunskap i det viktiga arbete som i dag görs.

Vi får inte snåla på resurserna i kampen för att alla barn och unga ska kunna åtnjuta samma fri- och rättigheter i vår kommun.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Eva-Britt Johansson

Magnus Johansson

Anki Hörnlund

Pär Eklund

Maj Hellberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.