Försvaret måste förstärkas

Ledare
PUBLICERAD:
Mer pengar till försvaret med Ulf Kristersson och Pål Jonson.
Foto: Paul Wennerholm/TT
Det kraftigt försämrade säkerhetsläget gör att det svenska försvaret måste få extra tillskott redan nu. Det duger inte att vänta. Flera åtgärder skulle kunna göras relativt snabbt, men som vanligt drar S-regeringen benen efter sig och det är den M-ledda oppositionen som driver på.

Det allt mer aggressiva Ryssland gör att inte ens den redan beslutade upprustningen av försvaret räcker till. Det stod egentligen klart redan när det senaste försvarsbeslutet togs, men situationen har nu blivit akut när Ryssland hotar med förnyade anfall mot Ukraina och ställer helt oacceptabla krav på Nato och västmakterna, inklusive Sverige. Trots det är den socialdemokratiska regeringen senfärdig.

Under flera veckor krävde 6 av 8 partier att den parlamentariska försvarsberedningen måste kallas in, något som regeringen var högst ovillig att göra. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tyckte det skulle vara onödigt och var orolig att det skulle leda till krav på ökade försvarsanslag. Men till slut fick regeringen ge med sig och i nästa vecka skall försvarsberedningen samlas.

Det betyder dock inte att Socialdemokraterna är beredda att skjuta till några extra pengar. När statsminister Magdalena Andersson (S) i onsdags besökte Berga örlogsbas sade hon att hon gett Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa vilka planerade satsningar som kan tidigareläggas. Men alltså inga extraanslag.

Moderaterna presenterade samma dag å andra sidan ett förslag om extra pengar utöver försvarsanslagen – 3 miljarder kronor redan i vårändringsbudgeten, varav 2,5 miljarder till det militära och en halv miljard till det civila försvaret. Det rör sig om snabba åtgärder som kan få effekt här och nu, exempelvis mängdmateriel som ammunition, robotar, reservdelar och annan utrustning, men också mer personal för bemanning liksom övningar och flygtimmar.

Partiledaren Ulf Kristersson och den Arvikabördige försvarspolitiske talespersonen Pål Jonson vill också att försvarsberedningen skall titta på hur det nuvarande försvarsbeslutet kan justeras och förstärkas under 2023-25. För att underlätta för Försvarsmaktens långsiktiga planering bör det även ges besked om ekonomin för perioden efter 2025. Försvarsberedningen måste också få göra en förnyad säkerhetspolitisk omvärldsanalys.

Detta kommer regeringen att vara obenägen att göra, och det var väl just därför som försvarsministern från början inte ville kalla in försvarsberedningen. Nu kommer minoritetsregeringen att tvingas till nya satsningar. Man kan ju undra varför de är alltid så motsträviga. S tar gärna till stora ord – Magdalena Andersson sade till och med under Bergabesöket att försvaret inte är ett särintresse (en tydlig pik mot företrädaren Reinfeldt) – men följer aldrig upp det rent konkret.

Om S inte är beredda till att skjuta till extra pengar vill M gå till riksdagen för att där få till stånd en separat ändringsbudget. De borde kunna samla oppositionspartierna Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna och då hänger det på hur Centern ställer sig. Vi får dock hoppas att S tar sitt förnuft till fånga. Då kan man enas senast den 15 mars så att det hinner komma med när vårbudgeten läggs inför riksdagen den 19 april.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.