Insändare: Gör inte om Seminarieparken i Karlstad till parkering

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill inte att Region Värmland gör parkeringsplatser av grönområdet vid Seminarieparken i Karlstad och får ett svar direkt från fastighetschefen Annette Andersson.
Foto: Claes Bonde
Fastighetschefen Anette Andersson på Regionfastigheter uttalar sig om att utöka antal parkeringsplatser vid Centralsjukhuset i Karlstad. Trots att det finns gott om lediga platser i det nybyggda parkeringshuset (som kostat skattebetalarna 69 miljoner kronor) vill man göra grönområdet i Seminarieparken till parkering.

Det finns idag fler parkeringsplatser än 2019, säger Anette Andersson, men ändå behövs det fler? Jag tar gärna del av statistiken för hur beläggningen ser ut i parkeringshuset, för tavlorna visar dagligen att det finns gott om lediga platser. Vilka och hur många platser påverkas vid själva bygget av modulhusen? I stort sett alla platser förutom handikapp och de för på- och avstigning är redan borttagna sedan i höstas.

Hållbart resande är något som propageras hårt av Region Värmland och Karlstads kommun. Men det verkar bara vara fina tomma ord, för här gör man precis tvärtemot och vill satsa på fler parkeringsplatser i ett grönområde och istället uppmuntra bilåkandet.

Hållbara Värmland

***

SVAR DIREKT: Inga konkreta planer i nuläget

Det stämmer att antalet parkeringsplatser ökat i och med parkeringshuset, främst antalet besöksplatser. Under vintern har det funnits lediga besöksplatser på området, men det kan bero på att hälso- och sjukvården haft kraftiga besöksrestriktioner till följd av pandemin. Personalparkeringsplatserna har dock varit fullbelagda hela vintern, även det våningsplan i parkeringshuset som är till för personalparkering.

Det fanns ett stort antal personalparkeringsplatser i närområdet tidigare. Dessa har nu försvunnit, så även om antalet parkeringsplatser på just Centralsjukhuset ökat en aning så har vi totalt tappat ett stort antal personalparkeringsplatser. Våra medarbetare är lojala och undviker att nyttja besöksplatserna, och det är vi otroligt tacksamma för.

Besöksrestriktionerna kommer finnas kvar ett tag till, men när de hävs kommer antalet besökare till Centralsjukhuset att öka. Samtidigt kommer den stora om- och tillbyggnationen av sjukhuset att innebära att fler parkeringsplatser kommer att försvinna på sikt. Situationen kommer att bli värre innan den blir bättre.

I nuläget finns inga konkreta planer på att färdigställa en parkeringsyta i seminarieparken, men vi behöver ha kvar möjligheten att nyttja platserna, om det skulle behövas.

Annette Andersson

Fastighetschef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.