Insändare: Vem är facket till för?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är kritiskt till att LO stöttar Socialdemokraterna med 50 miljoner kronor i valrörelsen. På bilden syns Magdalena Andersson delta i Socialdemokraternas och LO:s digitala förstamajfirande förra året.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Då har vi fått några klarlägganden från LO de senaste dagarna. LO går med i valrörelsen och stödjer Socialdemokraterna med 50 miljoner kronor.

Att man förväntar sig gentjänster är ingen hemlighet. Det betyder att varje fackmedlem är nu en stödjande medlem till S. Varje medlem riskerar också uteslutas om man har någon annan politisk uppfattning än Socialdemokraterna. Detta då facket är en socialdemokratisk förening. Även om det råder åsiktsfrihet i Sverige, så utesluts du om du tar ställning för något annat parti. Pratet om människors lika värde är för dem som tror på det. Men då behöver man ställa sig frågan vem facket arbetar för? Om man inte står på medlemmarnas sida, andelen S-medlemmar är idag i minoritet, vem är man då till för? Alla får betala medlemsavgift, men alla får inte åka med.

Nu räcker det

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.