Hoppa till huvudinnehållet

Kamp mot osund konkurrens i byggbranschen

Publicerad:
Vi har gjort klart att i vår strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi aldrig acceptera kriminella företag med affärsidé att runda lagar och regler, skriver Carin Hansdotter. Foto: Jonny Ohlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det starkaste vapnet för att stänga ute kriminalitet och fusk är nämligen beställare med hårda krav vid upphandlingar och en vilja att betala för säkerhet och schyssta villkor, skriver Carin Hansdotter.

En alldeles för stor andel av Byggföretagens medlemsföretag anser sig drabbade av osund konkurrens. Att seriösa byggföretag riskerar att slås ut av kriminella är något vi aldrig kan acceptera. Nu krävs att alla goda krafter hjälps åt för att vända utvecklingen.

Byggbranschen är viktig för Sverige. Varje år bidrar vi med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Det är små och stora företag runt om i landet som är med och bygger Sverige bättre. Men de senaste åren har larmen om arbetslivskriminalitet kommit allt tätare.

För att ta kartlägga hur omfattande problemen i byggbranschen är tog Byggföretagen initiativ till Byggmarknadskommissionen som nyligen presenterade sin slutrapport. Tyvärr har man inte lyckats visa hur stor brottsligheten egentligen är. Men kommissionen är tydlig med att det finns för många företag med olagliga eller ohederliga uppdrag, och att det krävs nya åtgärder för att rensa bort dem. Det är en slutsats som vi på Byggföretagen delar.

Så skriver du en debattartikel

Som bransch- och arbetsgivarorganisation har Byggföretagen länge arbetet för att mota bort de oseriösa företagen. Vi har infört ID06-systemet samt hårdare kontroller för att få kollektivavtal genom Byggföretagen. Vi har gjort klart att i vår strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi aldrig acceptera kriminella företag med affärsidé att runda lagar och regler.

Men det räcker inte med att vi som arbetsgivarorganisation, många gånger tillsammans med facken, arbetar för en sund konkurrens. Ett stort ansvar vilar även på övriga aktörer i byggprocessen. Det gäller inte minst beställarna som i alla led måste bli bättre på att upphandla seriösa företag. Det starkaste vapnet för att stänga ute kriminalitet och fusk är nämligen beställare med hårda krav vid upphandlingar och en vilja att betala för säkerhet och schyssta villkor.

Även myndigheter, riksdag och regering behöver göra mer. Efterlevnaden av dagens lagar och regler måste kontrolleras betydligt bättre. Och det behövs nya beslut. Det handlar – precis som Byggmarknadskommissionen föreslår – om att minska sekretess mellan myndigheter, bryta sekretessen på företagens skattekonto, intensifierad tillsyn av utstationeringsregistret och korta handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna.

Det går att vända utvecklingen. Nu krävs att alla hjälps åt. Arbetsmarknadens parter måste tillsammans med lagstiftare, myndigheter och beställare säkerställa att inte fler seriösa byggföretag slås ut av en osund konkurrens.

Carin Hansdotter

Branschansvarig, Byggföretagen Värmland och Örebro

Artikeltaggar

ArbetsgivareArbetsmarknadByggbranschenByggföretagenCarin Hansdotter DebattFackföreningarKollektivavtal