Stötande med LO:s stöd till Socialdemokraterna

Ledare
PUBLICERAD:
Var sin arm – Susanna Gideonsson och Magdalena Andersson.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Trots att endast en minoritet av medlemmarna sympatiserar med Socialdemokraterna så skickar LO ändå mångmiljonbelopp för att stödja partiet i valrörelsen. Till råga på allt så portar de medlemmar som är engagerade i andra partier. Denna så kallade facklig-politiska samverkan är osund och stötande.

I förra veckan blev det känt att IF Metalls förbundsstyrelse avsätter Ulf Karlström från posten som ordförande för en av fackklubbarna på SSAB i Luleå, trots att Karlström har valts av medlemmarna. Karlströms "brott" är att han också är lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Luleå. Det går förstås inte för sig, även om SD numera är näst största parti bland LO:s medlemmar, men det är förstås det som skrämmer.

Enligt SCB:s senaste stora väljarundersökning (november 2021) så är det bara 38,8 procent av LO-medlemmarna som stöder Socialdemokraterna. 27,1 procent stöder SD. Det är alltså mer än 60 procent av medlemskåren som sympatiserar med andra partier än S. Ändå håller S och LO hårt ihop – "vi är två armar på samma kropp" som LO-ordföranden Susanna Gideonsson uttryckte det på S-kongressen i höstas.

I förra veckan meddelade LO också att de kommer att rekordsatsa på Socialdemokraterna i årets valrörelse, närmare bestämt med 30 miljoner kronor. Lägg därtill ytterligare omkring 20 miljoner för sådant som utbildning, telefonsamtal och programvara. Totalt alltså drygt 50 miljoner, vilket är ungefär det som Moderaterna lade ner på valrörelsen 2018.

Det här är stötande och osunt på alla nivåer. Vi har en egenmäktig och partimärkt fackföreningsrörelse som inte accepterar andra än socialdemokrater (och några vänsterpartister) som aktiva medlemmar. Alla de medlemmar, en majoritet, som hyser andra politiska uppfattningar göre sig icke besvär. Men mjölka medlemsavgifter av dem kan man göra, men sitt still i båten.

Ett undantag är Transport. Där får du inte ens vara medlem om du kommer ut som sverigedemokrat. Just nu pågår ett utdraget rättsfall sedan SD-politikern Mats Fredlund i Kiruna uteslöts 2018.

IF Metall och LO hävdar att man inte kan vara aktiv och valbar om man inte har samma grundvärderingar. Vad betyder nu det? Försöket till precisering med att stå upp för "alla människors lika värde" blev ingen blir klokare av. Det begreppet är numera så sönderanvänt att det inte har något innehåll längre. Rent parodiskt blev det när självaste Susanna Gideonsson i SVT:s Aktuellt skulle ge ett exempel där SD inte gör det och det hon fick ur sig var att SD var för vinster i välfärden!

Om att vara för vinster i välfärden skulle vara något som exkluderar så finge LO nog dra tillbaka sitt stöd till S. Inte ens det partiet skulle försöka gå så långt som att återförstatliga alla välfärdstjänster och förbjuda privata utförare. För att inte tala om sympatisörerna till de andra partierna.

De svenska fackföreningarna är inte vilka föreningar som helst. Med lagstiftning har de en särställning på svensk arbetsmarknad och du har som arbetstagare oftast inget val än att vara medlem om du vill kunna påverka eller ta del av olika förmåner. Att då knyta stora delar av dessa till ett enskilt politiskt parti är ovärdigt en demokrati som den svenska.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.