Insändare: Gå inte med barnvagn på höger sida

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att många Karlstadsbor borde bli bättre på trafiksäkerhet.
Foto: Privat

Jag instämmer helt med ”En bekymrad mamma”.

Sverige gick över till högertrafik den 3 september 1967. Då började man köra fordon som bilar, mopeder, cyklar med mera på höger sida vägen och följaktligen började fotgängare gå på vänster sida. Detta gäller ju också på gemensamma gång- och cykelbanor, så kallade GC-vägar, där fotgängare samsas med cyklar, mopeder klass 2 och elsparkcyklar. Besynnerligt nog verkar det ännu inte nått fram till Karlstadsborna. Man kan dagligen till och med se mammor med barnvagnar (som inte räknas som fordon) utsätta sig för onödiga risker genom att gå på höger sida av vägen, vilket förstås är direkt olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, för att inte tala om all irritation det skapar...

Vid Sandgrund har kommunen föredömligt skyltat vad som gäller men frågan är om inte alla GC-vägar i vår stad borde ha denna informationsskylt.

En bekymrad pappa

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.