Hoppa till huvudinnehållet

Låt inte EU-kommissionen fördröja omställningen

Publicerad:
Men kärnkraften innebär naturförstörande uranbrytning, riskfylld hantering och en olöst avfallsproblematik. Den är inte det energislag vi ska gynna nu när vi måste ställa om, skriver Malin Björk. Foto: Genevieve Engel/Europaparlamentet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Taxonomiförordningen varken förbjuder eller stoppar investeringar. Den säger bara att det inte ska vara godtyckligt vad som ska kunna räknas som grönt, skriver Malin Björk.

EU:s taxonomi är avsedd att peka ut vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Men efter intensiv lobbying från industrin och vissa medlemsländer vill nu EU-kommissionen ange både kärnkraft och fossilgas som hållbara. Men, hade inte alla hört vad forskarna säger?

Låt mig då upprepa: vi har inte tid till några övergångslösningar. Vi måste behandla klimatkrisen som en kris. Därför måste vi avvisa fossilproducenternas och kärnkraftslobbyns längtan efter att få fortsätta som vanligt.

EU har förbundit sig till Parisavtalets globala klimatmål och att förhindra att vår planet värms upp bortom all räddning. Som ett verktyg inom EU:s gröna omställningsstrategi, den gröna given, beslutade lagstiftarna i Europaparlamentet och ministerrådet sommaren 2020 att inrätta en taxonomi.

Så skriver du en debattartikel

Tanken var att styra investeringar mot miljömässigt hållbara projekt och verksamheter. En förutsättning för det är att investerare, företag och beslutsfattare kan jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart.

Taxonomiförordningen varken förbjuder eller stoppar investeringar. Den säger bara att det inte ska vara godtyckligt vad som ska kunna räknas som grönt. När lagen antogs av Europaparlamentet och regeringarna enades man om att definitionerna skulle vila på vetenskaplig grund, inte avgöras med politisk kohandel.

Så långt gott och väl. EU-kommissionen fick i uppdrag att återkomma med så kallade delegerade akter där dessa hållbara investeringar skulle definieras närmare. Men nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag som går emot vad vi kommit överens om. Efter att i månader ha diskuterat med regeringar i EU:s medlemsländer och utsatts för lobbying och påtryckningar, anser nu kommissionen att kärnkraft och fossilgas under vissa förutsättningar ska kunna klassas som hållbara i taxonomin.

Men kärnkraften innebär naturförstörande uranbrytning, riskfylld hantering och en olöst avfallsproblematik. Den är inte det energislag vi ska gynna nu när vi måste ställa om.

Och fossil gas är självklart inte klimatmässigt hållbar, oavsett hur mycket vissa länder gjort sig beroende av införsel genom ryska ledningar under Östersjön. Man kan fantisera om att anläggningarna för fossilgasen i en framtid ska kunna användas till andra, klimatvänliga energislag – men fantasier gör inte naturgasinvesteringar mer hållbara i dag.

Kommissionens förslag är alltså tokigt utifrån miljö och klimatperspektiv. Förslaget respekterar inte heller det som lagstiftarna beslutat, nämligen hållbara investeringar på vetenskaplig grund bortom politisk kohandel. Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa det. Annars riskerar taxonomin att bli verkningslös och vi har då förlorat ytterligare några år i kampen för klimatet.

Mäktiga krafter i Frankrike, Polen och Tyskland har lobbat för kärnkraften och fossilgasen. De är förstås nöjda – de kan se fram emot att kunna fortsätta ungefär som förut. För alla som arbetar för en hållbar värld är förslaget dåligt. Väldigt få investerare som vill marknadsföra sig som ”gröna” lär vara intresserade av att följa en taxonomi som egentligen inte alls signalerar att verksamheten är hållbar.

Framtiden ligger inte i vare sig fossilt eller kärnkraft – den ligger i riktiga satsningar på förnybart. Jag tänker göra allt jag kan i Europaparlamentet för att rätta till EU-kommissionens taxonomiförslag. EU:s ministerråd måste också göra sitt, inklusive den svenska regeringen. Annika Strandhäll (S) och Khashayar Farmanbar (S), låt oss avvisa mumlandet om att kärnkraft och fossil gas är hållbara. Låt oss behandla klimatkrisen som en kris.

Malin Björk (V)

Europaparlamentariker

Artikeltaggar

Annika StrandhällDebattElEU-kommissionenEuropaparlamentetEuropeiska unionens rådFrankrikeKärnkraftKhashayar FarmanbarKlimatMalin BjörkPolenTyskland