Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Socialdemokraterna accepterar inte demokratiskt fattade beslut

Publicerad:
Det är lätt att ha synpunkter på hur andra skall hantera sina marker eller tillgångar. Skaffa egen mark och låt bevara den, skriver Filip Gille. Foto: Håkan Strandman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

S blandar ihop begreppen och tror att deras sätt att vilja diktera förutsättningarna är liktydigt med dialog. Ni har fel, skriver Filip Gille.

Svar till Linda Larsson med flera (NWT 11/1 2022).

Det är hårresande att läsa de fyra S-politikernas argumentation kring beslutet i kommunfullmäktige om utvidgningen av Bergvik. S-sidan klagar på avsaknaden av dialog. Är det något som präglat den här etableringen torde det vara just dialogen. Först stod Socialdemokraterna helt bakom Bergviks expansion.

I den första versionen av planen var ytorna 35 000 plus 15 000 kvadratmeter. Sedan ändrade sig S och alla ytor minskades i flera steg till nu gällande 27 000 kvadratmeter. Detta skedde rimligen genom just dialog. Men S var inte nöjda. Man ändrad sig igen och ville till slut inte ha någonting. Avslutningsvis framförde man förslaget om hembygdsgård.

Det kan inte anses vara seriöst eller ett trovärdigt agerande från ett parti. Allt har skett genom dialog. Hur skulle annars förändringen ha kommit till stånd? S blandar ihop begreppen och tror att deras sätt att vilja diktera förutsättningarna är liktydigt med dialog. Ni har fel!

Så skriver du en debattartikel

Vidare vill jag upplysa om att kravet på ny handelsutredning ställdes via en så kallad minoritetsåterremiss. En möjlighet som kommunallagen ger en missnöjd minoritet. Majoriteten i fullmäktige var inte för återremissen, tvärtom. Det faktum att ”kottplockarna” varit högljudda och fått stor plats i media skall inte förväxlas med en majoritet. Högljudda minoriteter skall givetvis inte tillåtas styra en majoritet. Oavsett hur högt man skriker.

När det gäller eventuella framtida hyresgäster är det för mig en självklarhet att det inte går att redogöra för vilka eventuella hyresgäster som kan bli aktuella. Det finns ju inte ens en lagakraftvunnen plan. Det är svårt att hyra ut någonting som inte existerar.

Det enda vi säkert vet är att S-sidan återigen inte vill tillåta något mer som kan konkurrera med Coop. Varför? Man är inte för fri konkurrens. Det är svårt att förstå logiken hos S. Välsviken, utvidgningen av Välsviken, Eriksberg, Bråtebäcken, förändringen av Våxnäs, handeln i Fanfaren, med mera. De har gått alldeles utmärkt med dessa etableringar av handel och i stort sett helt utan protester.

Nej, S-sidan är inte trovärdig i sin argumentation och hoppas på att kunna riva upp ett demokratiskt fatta beslut. Om S vill ha kontroll över Månsberget föreslår jag att S köper tomterna. Det är lätt att ha synpunkter på hur andra skall hantera sina marker eller tillgångar. Skaffa egen mark och låt bevara den!

Naturskyddsföreningen, som borde vara en seriös aktör, har i sin överklagan till mark- och miljödomstolen listat fler fåglar och fler fladdermusarter än vad Skogsstyrelsen och Ecocom funnit i området.

För samtliga fladdermusarter skriver utredaren att ”förlusten anses som ringa” och att skyddsåtgärder ”bedöms ej krävas”. Generellt sett anser Ecocom att skogsområdet ej är attraktivt för fladdermöss. Man skriver; ”utrednings området innehåller potentiella boplatser” ,”De flesta boplatser har dock låga värden.” samt att ”detaljplanen kommer att medföra försumbar effekt på fladdermusfaunan.” Så svårt kan det väl inte vara att läsa innantill? Liknande står att läsa i Swecos sammanställning 2021-09-01.

När det sedan gäller närheten till Vänern så måste Naturskyddsföreningen ha missat att titta på en vanlig karta. Det är mer än dubbla avståndet mellan Vänern och Månsgården jämfört med avståndet mellan Vänern och Eriksberg som Naturskyddsföreningen anser passar bättre för en utvidgning av Bergvik. Hur kan Eriksberg ligga ”utanför det biotopkänsliga Vänerområdet men inte den här delen av Bergvik som ligger på mer än dubbla avståndet från Vänern där dessutom Frykmans väg med bebyggelse ligger närmast Vänern? Obegripligt!

Filip Gille

Artikeltaggar

Bergviks köpcentrumBråtebäckenCoopDebattEriksbergFladdermusKålsgårdenKommunfullmäktigeLinda LarssonMånsbergetNaturskyddsföreningenSkogsstyrelsenSocialdemokraternaSwecoVälsvikens handelsplatsVänernVåxnäs