Centern gör sig irrelevant

Ledare
PUBLICERAD:
Annie Lööf och Rickard Nordin på väg mot irrelevans.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Centerpartiets utspel om energiförsörjningen visar på svårigheterna med att undvika att ta ställning i centrala konfliktfrågor.

Att Sveriges energiförsörjning seglat upp som en het fråga efter vinterns galet höga elpriser har knappast undgått någon. Nu inte heller Centerpartiet som i dagarna har gjort ett par utspel. Partiledaren Annie Lööf och den energi- och klimatpolitiske talespersonen Rickard Nordin försökte staka ut en linje i en debattartikel i Aftonbladet (24/1).

De efterfrågar pragmatism och önskar att man slutar ställa energislag mot varandra. Själva uppger de sig vara beredda att kompromissa för att kunna nå en bred energiöverenskommelse. Det låter som en bra början. Men när Lööf och Nordin sedan går in på detaljer blir det hela mer oklart.

Åtta konkreta förslag läggs fram. Hälften av dem är så långt ifrån kontroversiella man kan komma: att planera för ökad kapacitet, effektivisera tillstånd, stärka överföringsförmågan och öka energieffektiviteten. Ytterligare tre är i sammanhanget gammal centerpartistisk skåpmat: högre ersättning för lokal produktion (läs vindkraft), ökad lokal produktion och lägre energiskatt. Exakt vari ligger kompromissen?

Slutligen kräver centerföreträdarna att utbyggnaden av havsbaserad vindkraft påskyndas. Så mycket för att inte fokusera på enskilda kraftslag. Apropå det, är det inte något som saknas? En fråga där det skulle krävas en kompromiss från Centerpartiets sida som skulle bidra till att lösa problemen.

Tyvärr lär inte kärnkraften vara föremål för Centerns breda överenskommelse. I en debattartikel dagen innan (DI 23/1) skriver samme Nordin, tillsammans med den landsbygds- och försvarspolitiske talespersonen Daniel Bäckström, att kärnkraft är opålitlig. Detta eftersom den skulle behöva stängas ned i krig eller kris på grund av säkerhetsrisker. Ett i sak grundlöst påstående.

Utspelen tycks ha missat att kärnkraft är vad debatten kretsar kring. Det är avvecklingen av reaktorer som orsakade dagens instabilitet och det är frågan om nya skall byggas för att tillfredsställa framtidens elbehov som splittrar partierna. Att inte ta upp kärnkraften i en eventuell förhandling är oseriöst.

Dock är det en naturlig följd av den position som Centerpartiet har intagit i politiken över lag. Dess överordnade strävan tycks vara att få Socialdemokraterna och Moderaterna att samarbeta. Trots att varken partierna själva eller deras väljare vill det. Och trots att samarbete knappast är önskvärt när det faktiskt finns såväl ideologisk som sakpolitiska skiljelinjer.

Därför söker Centern desarmera potentiella konflikter utan att själva behöva bidra genom att kompromissa. Det är inte första gången som Centerpartiet kräver att Socialdemokraterna och Moderaterna skall komma överens och lösa politiskt svåra frågor, till exempel migrationen. Det leder dock dels till att man inte själv kan lägga fram några vettiga förslag. Dels att väljarna i så fall lika gärna kan rösta på Moderaterna eller Socialdemokraterna. Resultatet kan väl bli att Centerpartiet gör sig irrelevant.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.